Bemutatkozás

Bemutatkozás

Miért jött létre a Kikötő Ifjúságépítő Közhasznú Egyesület (KIKE)?

Célunk, hogy az ifjúság felfedezze saját értékeit, és azokat a közösség, a társadalom javára is képes legyen hasznosítani.
A fiatalságnak jövőképet, bátorítást, segítséget kell nyújtani, ezt kívánjuk megvalósítani tevékenységünk során. A fiatalság megsegítéséhez az őket körbevevő környezettel is szükséges foglalkozni, ezért célunk a különböző korosztályok megszólítása is, hogy ezáltal biztosítani lehessen a felnövekvő generáció (testi-lelki értelemben) egészséges nevelésének minél magasabb szintjét.

Egyesületünk lelkes fiatalokból jött létre, akik fontosnak érezték azt, hogy közösen tegyünk korosztályunk problémáinak megoldása érdekében. Keresztények vagyunk, ami összeköt bennünket, és alapot ad elgondolásainknak – de nem kizárólag, és nem elsősorban keresztény fiatalokkal foglalkozunk. Mindenkivel örömmel tartjuk a kapcsolatot vallási hovatartozástól, minden egyéb megkülönböztetéstől függetlenül.

A célunk, hogy közösen jobbá, boldogabbá tegyük a világot a ma és a jövő nemzedékei számára, amihez a szeretetet, odafigyelést, törődést tartjuk a legfontosabb alapnak. Minden ember erre vágyik, ezt keresi a szívében, akár megfogalmazódott már ez benne, akár nem.

A Bibliára alapozva mi hisszük, hogy a szeretet maga Isten, így semmilyen értelemben nem hagyjuk ki Őt az életünkből – számunkra a szeretet nem egy érzés, hanem annál sokkal több. A szeretet egy elhatározás, egy személyes kötődés, melynek forrása is egy személy (Isten), s amit érzelmekkel kísérve megélhetünk mindennapjainkban. Az élet egy csoda, tudni kell élni vele, örülni neki – ebben szeretnénk segíteni.
EGYESÜLETÜNK CÉLJAI:

Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviseleti tevékenység.

Segítségnyújtás az ifjúsági korosztály hitéleti és életvezetési szokásainak megfelelő kialakításában és gyakorlásában.

Egyesületünk munkája a keresztény értékrend szellemiségében, de nem kizárólag keresztény fiatalok számára szervezett programok, közösségi kapcsolatok formájában valósul meg.

Ennek érdekében foglalkozunk az ifjúság egészségi, erkölcsi, vallási, családi és értékteremtő közösségi nevelésével, helyi, regionális és országos szintű rendezvények megszervezésével, az evangélium tanainak mind szélesebb körben való megismertetésével, igény szerint hitoktatói tevékenység keretében is.

További céljaink:

A Magyarországon és a határokon túl élő magyar ifjúság, gyermekek és fiatalok egészséges, erkölcsös és vallásos nevelésének előmozdítása, a nevelés szervezeti és anyagi kereteinek biztosítása.

Az ifjúság szabadidős tevékenységének támogatása: táborok, ifjúsági találkozók, sporttevékenységek, képzések és egyéb közösségi programok szervezése és lebonyolítása, valamint ezek anyagi feltételeinek megteremtése.

Az egyesület gondozásában már eddig is működő táborok infrastrukturális fejlesztése, és egyéb felszereltségének javítása.

Az egyesület végezetül támogatni kívánja az ifjúsággal foglalkozó nevelők és közreműködők lelkivezető-képzésekben, és egyéb – az egyesület céljait szolgáló – képzésekben való részvételét.

Mindezen célok megvalósításához az induló vagyon növelésére van szükség, az egyesület azonban vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.

Ennek megfelelően az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

§  szociális tevékenység [Khtv. 26. § 2. pont],

§  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés [Khtv. 26. § 4. pont],

§  kulturális tevékenység [Khtv. 26. § 5. pont],

§  hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése [Khtv. 26. § 11. pont],

§  gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet [Khtv. 26. § 10. pont],

§  a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység [Khtv. 26. § 13. pont],

§  sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével [Khtv. 26. § 14. pont]