KIKÖTŐ IFJÚSÁGÉPÍTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Mert értékes vagy!

AZ ÉRTÉKET BÖLCSEN ŐRIZNI KELL

Nagyon fontos, hogy minden keresztény megértse, mi is a család szerepe Istennek az emberre vonatkozó tervében. Amikor tudjuk, mekkora kincset és egyben milyen csodálatos szolgálati közeget kaptunk a családunkban az Úrtól, azt is fel kell ismerni, hogy bizony érik támadások ezt az egységet, Istennek ezt a szent és erőteljes közösségét. Az Ige tükrében megvizsgálva be kell látnunk, hogy a családi harmónia, egyetértés és nyugalom nem olyan állapotok, melyek automatikusan működnek. Ezért a kívánt és áldásos légkörért nekünk is tennünk kell. És nem pusztán olyan értelemben, hogy meg kell találnunk a megfelelő, Úrtól megáldott házastársunkat – hanem amikor már megvan a családunk, meg is kell azt óvni.
A Biblia egyértelműen kijelenti, hogy Isten képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve, s ezáltal Isten ellensége a mi ellenségünk is lett.
Az ördög az ember ellen tör. Miért? Mert az Atya a számára legdrágábbat, Jézust is odaadta értünk – ezzel bizonyítva, hogy az ember az Ő szívének milyen értékes. Hol akar egy ellenség támadni? Az értékes, jelentőségteljes pontokon. Ezért dolgozik azon, hogy az embert Istentől elfordítsa, s ezért tesz meg mindent, hogy az Úr tervét, az Igére alapozott családi egységet minél több helyen megbontsa. Ez tény, és nem bölcs dolog szemet hunyni felette. Azt se felejtsük el azonban, hogy nagyobb Ő, az Úr, aki bennünk van (aki a mi oldalunkon munkálkodik), mint az (az ördög), aki a világban van (akit az Úr Jézus már legyőzött és ezt a mi életünk felett is érvényes győzelemként tette)!

Nincs okunk tehát a félelemre, szükségünk azonban van a tisztánlátásra, hogy ha már joga nincsen, mi magunk se adjunk lehetőséget az ördögnek, hogy betegye a lábát a családunkba. Rovatunkban ezúttal ezzel a témakörrel foglalkozunk, egy olyan pásztor tanítását adjuk közre, akinek a megmenthetetlennek tűnő házasságát az Úr helyreállította, s azóta feleségével együtt bátorítják a hívőket és tanítják az Ige alapján a családi élet szentségét, védelmét. Hisszük, hogy valamennyi Olvasónak áldására lesz, ahogy felfedezi: mekkora erő rejlik az Úr által a hívő ember családjában, s hogy ezt az egységet igei bölcsességgel meg is tudjuk őrizni – még ha a világ minden oldalról támadja is a házasságot, a családot, az egészséges gyermekek nevelését biztosító otthonokat. Jelentsük ki ma közösen hittel, hogy mi és a mi családunk az Urat szolgáljuk, az Ő hangjára figyelmezünk, és nem engedjük be a tolvajt az otthonunkba, az életünkbe!

Oroszlánok között élve
(Jimmy Evans)

Családunk egyik legkülönlegesebb utazása értékes szellemi megértéseket is hozott számomra. Arra a kéthetes időszakra gondolok most, amikor néhány éve „az oroszlánok között éltünk”. Kiváltságos helyzetben voltunk, mivel a feleségem szüleivel részünk lehetett egy hosszú afrikai nyaralásban. E két csodálatos hét alatt Dél-Afrikában, Botswanában és Zimbabwéban látogattunk meg vadrezervátumokat. Igazi életre szóló utak voltak ezek.

Már akkor tudtuk, hogy ez teljesen más lesz, mint az eddigi nyaralásaink, amikor a rezervátumba való megérkezésünkkor első dologként egy nyilatkozatot kellett aláírnunk. Ez arra vonatkozott, hogy az utazást szervező céget nem vonjuk majd felelősségre, ha bármelyikünket megöli egy vadállat. Ez természetesen megragadta a figyelmünket.

A legemlékezetesebb élmény az oroszlánok közelsége volt. Amikor először láttam egyet igazán közelről, automatikusan a Biblia egyik figyelmeztetése jutott eszembe: „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mind ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el: akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságátok ugyanezeket a megpróbáltatásokat tapasztalja” (1 Péter 5,8-9 KJV)

Péter által betekintést kapunk itt egy szellemi valóságba – hogy az életünkben folyamatosan jelen van egy ellenség. Az ördög. Istennel ellentétben az ördög nem tud egyszerre mindenhol ott lenni. Sátán egyszerre csak egy helyen képes tartózkodni. Vannak azonban démonai, fejedelemségei és a sötétség erői, akik elvégzik neki a munkát. Ezek pedig világszerte jelen vannak.

Péter azt mondja, hogy egy ragadozó állandóan körülötted ólálkodik – egy olyan ellenség, aki láthatatlan volta miatt veszélyesebb. Ezért hangzik így az utasítás: „józanok legyetek és vigyázzatok”.

Jó hírt hordoz Péter figyelmeztetésének szövegezése. Azt mondja, az ördög „keresi, kit nyelhet el”.

A kulcs ebben a feltételes mód: nyelhet. Az ördögnek nincsen automatikusan jogosultsága elnyelni téged. Egyszerűen nem tehet áldozatává bárkit, akit csak kiszemel. Jézus legyőzte az ördögöt a kereszten! Jézus azt mondta: „Hatalmat adok nektek a kígyók és skorpiók felett, és az ellenség minden ereje felett, és semmi – semmilyen eszközzel vagy módon nem árthat nektek” (Lukács 10,19 – szabad angol fordítás).

„Akkor miért van az, hogy olyan sok keresztény szenved bántalmakat? Miért szakad szét olyan sok házasság? Miért van olyan sok elkeseredett család? Miért történik olyan sok rossz dolog Isten népével?” – tűnődhetsz. Úgy hiszem, kaptam betekintést ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban az afrikai utunk során. Olyan meglátások ezek, melyek hiszem, hogy segítenek elkerülni azt, hogy szükségtelenül áldozata legyél az ellenségnek, aki be akar cserkészni téged és a családodat.

Az út során a vezetőinknek csodálatos neve volt: Áldott és Salamon. El kell, hogy mondjam, amikor az ember első alkalommal kalandozik az afrikai vadonban, megnyugtató, ha olyan emberek vezetik őt, akiknek ilyen neve van. Azt akarja az ember, hogy a vezetője olyan áldott és bölcs legyen, amennyire csak lehetséges! Érdekes módon az első instrukció, amit a vezetőinktől kaptunk, alapvetően ez volt: „Ne add ki a kezedből az irányítást! És légy résen!” Más szavakkal, egy majdnem tökéletes megfelelője volt ez Péter intésének: „józanok legyetek és vigyázzatok”.

Azonban nem ez az egyetlen ilyen párhuzam, amit ezen az úton felfedeztem. Ez alatt a rendkívüli kéthetes időszak alatt, amikor Dél-Afrika vadjai között voltunk, olyan dolgokat tanultam az oroszlánokról, melyek valóban életre keltették Péter levelének figyelmeztetését. Kettőt szeretnék most megosztani veletek a legfontosabbak közül.

Az ellenség uralja az éjszakát

Az egyik első dolog, amit megtanultunk, hogy az oroszlánok éjjeli állatok. Más szavakkal: az éjszaka teremtményei.

Amikor megérkeztünk, vezetőink elmondták: „A táboron belül bárhová lehet menni napközben, ahova csak szeretnétek, de ha leszáll az este, soha ne hagyjátok el a szobátok fegyveres őr kísérete nélkül! Az éjszaka a ragadozóké.” Élénk emlékeztetőt kaptam erre nézve rögtön az első éjszakánkon. Az első nap nagyon izgalmas volt, ahogy közelről szemlélhettük a vadon élő állatokat. A bokrokban töltött nyolc óra után fáradtan és eléggé éhesen érkeztünk meg a szobánkba. Arra utasítottak azonban, hogy várjuk meg, amíg eljön értünk a kunyhónkba egy fegyveres őr, aki elkísér a vacsorára. Eljött a megjelölt idő, és el is telt anélkül, hogy a kísérőnk megjelent volna. Én – a türelem és a hosszútűrés megtestesítőjeként – állandóan nyitogattam az ajtót, és kiléptem, hogy megnézzem, látom-e már a közeledő segítséget. Karen, a feleségem, minden alkalommal így szólt: „Jimmy, csukd be azt az ajtót! Mondták, hogy ne menj ki a sötétbe.” Én pedig azt feleltem: „Karen, szörnyen éhes vagyok. Csak körülnézek, hogy lássam, merre jár az illető.”
Nagyjából negyvenöt perc elteltével végre kopogott az ajtón a felmentő sereg. „Sajnálom, hogy késtem” – mondta. „Egy leopárd volt a bejárati ajtónál, és megvártam, amíg elmegy.”
Azt hiszem, nagyon elsápadtam. Ott álltam a sötétben a bejáratnál egy leopárd mellett, és még csak fogalma sem volt erről.

Ezek a figyelmeztetések akkor sem kevésbé fontosak, ha démonikus szellemi ellenségről van szó. Az éjszaka az ördögé. Ő a sötét helyek teremtménye. Szellemire fordítva a szót, amikor a világosságban vagyunk – amikor Isten akaratát és útjait követjük -, biztonságban vagyunk. Amikor kilépünk a sötétségbe, akkor vagyunk veszélyben. Az az oka annak, hogy sokan elbuknak, hogy azt hiszi az ember, vétkezhet és mégis biztonságban van. Úgy gondoljuk, barangolhatunk a sötétségben úgy, hogy közben nem tapasztaljuk meg a sötétség veszélyeit.

János evangéliumának harmadik fejezetében így szól Jézus: „Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert minden, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy.” (János 3,19-21)

Összekapcsolva maradni = Biztonságban maradni

A másik igazság, amit megtanultam az oroszlánokkal kapcsolatban ezen az úton, a látásukkal kapcsolatos. „peri-vizuális” lények. Ez azt jelenti, hogy mozdulatlan dolgok csoportját nem különálló dolgoknak látják. A csoportot egy nagy valaminek látják. Ez a magyarázata annak, hogy a nyitott Range Rover terepjárónkon behajthattunk az oroszlánok közé, és nem háborgattak minket. Vezetőink elmagyarázták, hogy amíg ülve maradunk a járműben, és viszonylag mozdulatlanul, az oroszlánok nem különálló egyéneknek látnak minket. Úgy látnak bennünket, mint részei egy nagy valaminek, aminek furcsa szaga van, és túlságosan nagy ahhoz, hogy megöljék és megegyék.

Van itt egy világos és fontos példázat. A Máté 18-ban Jézus azt mondja: „Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Máté 18,19-20)

Amikor akár csak két ember – például egy házaspár – összekapcsolódik egységben és az életüket odaszánják Isten céljaira, az ellenség többé nem különálló egyéneknek látja őket. Úgy látja őket, mint Jézus Krisztusnak és az Ő egész Testének tagjait! Nagyon érdekes volt látni, amikor az oroszlánok kafferbivalyra vagy kudu antilopra vadásztak. Az a stratégiájuk, hogy felugranak és rárohannak a csordára, hogy pánikot és zavarodottságot keltsenek. Az a céljuk, hogy egy egyed elszeparálódjon a csoporttól. Ez a példány gyakran a gyenge, a beteg vagy a bolond, amely elválasztva és egyedül találja magát. Egy lesben álló ragadozóval szemben egyedül lenni annyit tesz, mint sebezhetőnek, megtámadhatónak lenni.
Amikor olyanokkal találkozunk, akik a házasságuk teljes kudarcát tapasztalják meg, gyakran azzal szembesülünk, hogy egyikükre vagy mindkettőre jellemző, hogy nem taníthatóak, függetlenek és elszigeteltek. Támadhatóak, hiszen nem kapcsolódnak össze. Gyakori dolog, hogy pánikba estek vagy összezavarodtak, mert az ördög rájuk üvöltött. Azt üvölti: „Nem vagy jó. Túl sok bűnt követtél el. Isten nem szeret téged. Nincs számodra remény!” Az az oroszlán azért üvölt, hogy félelmet és szégyenérzetet keltsen az életünkben. Azt akarja, hogy hátat fordítsunk a házasságunknak és elhívásunknak, és megfutamodjunk.

Túl sokszor bizonyul sikeresnek, mert sok esetben megfeledkezünk arról, hogy az ellenség között élünk. Igen, vannak odakint oroszlánok. Vannak szellemi ragadozók, melyek a sötét helyeken állnak lesben. Téged akarnak. A gyermekeidet akarják. Nektek, mint házaspárnak akarják elvenni az elhivatásotokat.

Ezért emlékeztet minket Péter ugyanebben a levelében, hogy királyi papság vagyunk, egy szent nemzet, Isten tulajdon népe. Elmondja nekünk, hogy Isten kinek alkotott meg bennünket. Arra is emlékeztet azonban, hogy van egy ellenségünk – nem azért, hogy megijesszen (hiszen több mint győztesek vagyunk Általa!), hanem hogy óvatosságra bírjon.

Látod, valami nagyon fontosat tanultam azon az afrikai úton. Ha megérted az ellenség természetét, mókában, kalandban és örömben lehet részed… miközben az oroszlánok között élsz.

(Jimmy Evans tanítása, forrás: www.marriagetoday.org)

Az Igével a családunkért
– a Krisztus Szeretete Egyház által kiadott imakönyv házasságra vonatkozó imádsága alapján

Atyám, Jézus nevében imádkozom most a családomért. Mivel a Te szereteted bennünk van, ez a szeretet uralkodik mindenek felett. Hiszem, hogy ez a szeretet teljesen áthatja a családunkat, és egybeköt minket az igazságban, tökéletessé tesz minket minden jó cselekedetre, hogy a Te akaratodat cselekedjük, azt munkálván bennünk, ami a Te örömödre van. Családunkat hatalmas kincsként őrizzük a Te szeretetedben, melyben napról napra erősödünk az egység köteléke által. Egymáshoz jóságosak, irgalmasak, megbocsátók és türelmesek vagyunk. Te tanítasz minket arra, hogy egymást szeressük és megbecsüljük. Megvallom, hogy mi egymás mellett állunk, kitartunk egymás mellett, és imában valamint életünkkel támogatjuk egymást. Csak olyan dolgokat mondunk egymásról, ami megerősít minket. Nem ítélkezünk egymás felett, nem bíráljuk egymást, de folyamatosan közbenjárunk egymásért imádságban. Áldást kérünk és mondunk egymásra, és hálát adunk Neked, Mennyei Atyám egymásért Krisztusban, Jézus mindenható nevében.
Ámen!

Hozzászólások

Hozzászólások

Author: Pintér Zsolt