KIKÖTŐ IFJÚSÁGÉPÍTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Mert értékes vagy!

GYERMEKEINK VÉDELMÉBEN

Sokan nem szeretik nézni a híreket, mert sokszor csak annyi derül ki belőle: kit öltek meg, kit raboltak, esetleg kit csaltak meg… Ha valaki erre nem kíváncsi, teljesen igaza van!
Ugyanakkor fontos, hogy mindig lássuk, milyen világban élünk. Szükséges tudnunk, hogy mindig vannak veszélyek, amiktől ugyan nem kell (nem szabad) félnünk, de jüózanul, bölcsen el kell kerülnünk ezeket. Igaz ez a gyermekeinkre.
Az utóbbi időben újra előtérbe került a gyermekrablások kérdése… Több esetben is megpróbáltak elcsalni gyerekeket. És sok helyen olvashatunk ezekre vonatkozó kísérletekről, melyekből kiderül, hogy a játszótéren például még egy perc sem kell, és el tudja csalogatni az idegen a kisgyereket.
Mit teszünk ebben a helyzetben? Hogyan éljünk egy ilyen kifordult világban?
A Biblia tanítja, hogy nem kell félnünk, mert az Úr velünk van. A 91. zsoltár és számos Igehely adatott a számunkra, hogy azokat megvallva és elsősorban Istenben bízva minden veszély és gonoszság ellenére félelem nélkül élhessünk.
Valóban az a legfontosabb, hogy tudjuk, KICSODA A MI MENNYEI ATYÁNK! Ha Őt ismerjük, és azt, hogy mit akar adni a gyermekeinek Jézus áldozatán keresztül, az megváltoztatja az életünket. Jézus nemcsak a bűneinkért halt meg, hanem elhordozta a betegségeinket és a fájdalmainkat is. Ő a mi oltalmunk, szabadítónk, és mindenre van erőnk Általa.
Az Ige felhívja a figyelmünket arra, hogy:
Ne féljünk – mert Isten szeretete hatalmasabb áés megbízhatóbb bárminél, ami ellenünk jönne!
Bízzunk Benne, ne pedig a mi felkészültségünkben, ismereteinkben, stb. Mert bár embernek sok minden nem lehetséges, de Vele semmi sem lehetetlen!
Józanok legyünk, mert az ördög szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el.
Tehát van gonoszság és veszély ebben a világban. DE ettől nem kell félnünk, mert bennünk egy ezeknél sokkal hatalmasabb Úr él! Viszont Isten nem akarja, hogy a Benne való hitet összetéveszük a tudatlansággal vagy felelőtlenséggel.
A Bibliában számos történetet olvashatunk arról, hogy az Úr védelmezte meg az Övéit. És ez mindig azzal kezdődött, hogy az illető ember vagy csoport rábízta magát Istenre. Tőle várta a segítséget, és elhitte, hogy ez a segítség valóságos és megkapják.
Azonban azt is észrevhetjük, hogy Isten ezekben a helyzetekben is együtt munkálkodott az emberrel. Az ember rábízta magát, és Isten bölcsösséget, útmutatást adott neki. Az ember ezt követően megtette a maga részét: élt – még pedig az Istentől kapot vezetés szerint. Az Úr pedig minden másról gondot viselt. Az embernek nem kellett a természetfelettivel küzdenie. Nem kellett lehetetlent végrehajtania. Azt Úr mindig vállalta, és mindig meg is fogja tenni. De amit Isten az embernek mutatott, az az ő része volt. Hiszen egyek vegyunk Vele, Ő nem rajtunk kívül akar cselekedni, hanem velünk együtt. Nem tudatlan robotok vagyunk, vagy gyámoltalan, kiszolgáltatott alattvalók. Hanem gyermekei Istennek! Emberek, akiket a barátainak nevez, és mint ilyeneknek, kijelenti a gondolatait, bölcsességét, az eljövendőket.
Nem helyes, ha a gyermekeinket félelemre tanítjuk, és bizalmatlanul, rettegve járnak az utcán. De az sem helyes, ha azt mondjuk, majd az Úr gondot visel, mi pedig nem keressük ezekben a kérdésekben a vezetését. Ő gondot visel rólunk és a gyerekekről – és ennek részeként konkrét útmutatást és bölcsességet ad.
Jelen esetben is ez igaz. Ne féljenek a gyerekek, hanem tudják, hogy milyen hatalmas és csodálatos az Ő Istenük, aki képes őket megőrizni. De tudniuk kell, hogy van mitől megőrizni őket. A gyerek – ha nem félelemmel tanítjuk ezekre a dolgokra – akkor megérti, felkészült lesz, ugyanakkor nem lesz tele aggodalommal. Meg lehet neki tanítani, hogy:
Ne álljanak szóba idegennel – kicsi gyerekeknek erre semmi szükségük nincsen.
Ne olyan útvonalon közlekedjenek, ami kihalt.
Soha nem küld a szülő hozzájuk idegent azzal az üzenettel, mint például: “Anyukád küldött, hogy kísérjelek oda hozzá, mert indultok haza.”
Ne fogadjon el édességet, hasonlókat idegentől.
Nem neki kell segíteni egy felnőttnek megkeresni a kutyáját.
A bevásárló központban maradjon a szülei mellett. Mert nemcsak annyiról szól a dolog, hogy a szülő úgyis vigyáz a gyermekére. Hiszen ha a kisgyerek elfut és egy szempillantás alatt távol kerüla s zülőtől, akkor ezt a szülő nem tudja megtenni.
Lehetne folytatni a sort. Vannak általános érvényű igazságot ilyenkor, és vannak nagyon személyesek. Jó ötlet a jelszó használata is, amit manapság egyre többen bevezettek.
Kérjük ebben is Isten bölcsességét, mert Ő ad! És semmi felől nem kell aggódnunk, csak Rá bízni magunkat és azokat, akik oly kedvesek a szívünknek – mint a gyermekeink.

Utóirat:
Ebben a cikkben nem tüntettük fel az Igehelyeket. Egy játékot hirdetünk ezzel kapcsolatban. Az első három beküldő, aki a legtöbb itt idézett Igehelyet elküldi nekünk, értékes és hasznos ajándékban részesül.
Beküldési határidő: 2013. november 15.
Beküldési cím: ifjusagepitok@gmail.com
Választható ajándék: a 2014-es nyári tábor részvételi díjából 1.000 Ft kedvezmény, vagy a család témájában tanítások csomagja (fordítások és saját írások e-mailen elküldve).

Hozzászólások

Hozzászólások

Author: Pintér Zsolt