ISTEN SZERETI, AMIKOR NAGYOT KÉRSZ

Azzal szeretném kezdeni ezt a fejezetet, hogy kihívást intézek hozzád: Kérj Istentől nagy dolgokat! Mit szeretnél látni az életedben – a családodban, egészségi állapotodban, pénzügyeidben és a karrieredben? Kérd Istentől! Jézus azt mondta, hogy az ellenség azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson, de Ő azért jött, hogy mi éljünk, és bővölködjünk (lásd János evangéliuma 10:10). Jézus azért jött el, hogy te olyan életet élj, amit nem a szükség, hanem a bőség, nem a kétség- beesés, hanem az Ő szeretetének a teljessége, az öröm és a békesség fémjelez.Szeretnéd meglátni, hogy félelem-, bűntudat- és függőségmentes az életed? Akkor kérd a bőséges kegyelem és élet Istenét!Szeretnéd, hogy a tested erős legyen és egészséges, és a fiatalságod megújuljon, mint a sasoké (lásd Zsoltárok 103:5)? Akkor kérd az Istent, aki jó!Szeretnéd látni, hogy a házasságod, a gyermekeid és a szeretteid minden tekintetben áldottak? Akkor kérd az Istent, akinek az irántad való szeretete örökké tart!Szeretnél olyan karriert vagy vállalkozást, ami egyben a szenvedélyed, és amiben kamatoztathatod mindazokat az ajándékokat, amiket Isten belehelyezett az életedbe? Kérd az Istent, aki több mint elég!

Időzz el itt és most egy pillanatot anélkül, hogy továbbrohannál! Mit kérnél Istentől, ha minden kétséget kizáróan tudnád, hogy Ő jó, és örökké tart a szeretete irántad?

Mit kérnél Istentől? Szeretnék egy szívességet kérni tőled most. Letennéd egy pillanatra ezt a könyvet, és felvennéd a naplódat vagy jegyzetfüzetedet?

Szeretném, ha leírnád, hogy mit kérnél Tőle, ha tudnád, hogy Ő meghallgatja az imáidat. Mik a te álmaid, vágyaid és céljaid? Mi az, amiről szeretnéd, hogy valóra váljon az életedben? Mivel küzdesz most? Életed melyik területén szeretnéd megtapasztalni Isten érted munkálkodó erejét? írd le ezeket! Igen, kérlek, írd le mindezeket! írd le mindazt, amiről szeretnéd, hogy megtörténjen, bibliai reménységgel a szívedben, hogy Ő meghallgat téged, és gondoskodni fog rólad. írd le úgy, hogy biztosan, határozottan, örömtelién és rendíthetetlenül jót vársz!

Ne csak kis dolgokat kérj Istentől! Kérj Tőle nagy dolgokat! így például ne csak egy munkát kérj Tőle! Olyan pozíciót kérj Tőle, amiben hatással tudsz lenni másokra! Ne csak arra kérd, hogy állítsa helyre az egészségedet! Kérj Tőle hosszú és egészséges életet, tele jó napokkal! Növeld a hitedet, hogy minél jobban higgy az Ő jóságában! Isten számára kedves, amikor azt látja, hogy nagy a hitünk. Ö nem sértődik meg, amikor nagy dolgokat kérünk Tőle.

Megtennéd ezt most? Csak egy pár percet fordíts rá, és írd le a kéréseid Istenhez, aki mindenható, és sokkal nagyobb a hatalma annál, amit mi valaha is el tudnánk képzelni! Isten az, aki elrendezte a bolygókat, és szavával megteremtette a világ rendjét. Isten az, aki felhőoszlopban vezette a népét nappal, és tűzoszlopban éjjel. Isten az, aki mannát hullatott le a mennyből, és vizet fakasztott a száraz sziklából. Isten az, aki megsegítette Júdát, hogy úgy győzze le ellenségeit, hogy még csak egy kardot sem kellett kirántania a hüvelyéből. Isten az, aki a kánai sima vizet a legfinomabb érlelt borrá változtatta. Isten az, aki a bénákat járóképessé, a vakokat látóvá és a süketeket hallóvá tette. Isten az, aki öt kenyeret és két halat úgy megszaporított, hogy ötezer férfi és a nők és gyermekek is jóllaktak belőle. Isten az, aki parancsolt a szélnek, és elcsendesítette a tomboló vihart. Isten az, aki feltámasztotta a halottakat, és legyőzte a sírt.

Kérd azt, amire szükséged van Istentől, aki örökkévaló szeretettel szeret TÉGED!

Isten szereti, mikor te Tőle kérsz

A Biblia ír egy emberről, akit Jábesnek hívtak. Nem volt éppen szerencsésnek mondható a névválasztás, hiszen a neve azt jelenti, hogy ?fájdalom?,20 mivel az anyja azt mondta: ?fájdalommal szültem őt? (IKrónikák 4:9). Ilyen névvel élni! Jábes azonban Istenhez kiáltott: ?Oh, bárcsak megáldanál [áldj meg] engem valóban, és a határomat kiszélesítenéd [szélesítsd ki határomat], és a Te kezed velem lenne [legyen velem a Te kezed], és engem minden gonosztól [veszedelemtől] megoltalmaznál [oltalmazz meg], hogy fájdalmat ne okozzak [vagy: hogy bút ne lássak]!? (1 Krónikák 4:10, angol NKJV és a magyar Kár öli fordítás alapján).

Találkoztam olyan lelkipásztorokkal, akik azt hirdetik, hogy a hívőknek nem szabad ?önző? imákat imádkozniuk magukért, hogy áldottak legyenek. Jábes imája minden bizonnyal ebbe az ?önző ima? kategóriába esne, hiszen másról sem szólt, mint arról, hogy Isten áldja meg őt, növelje meg a területét, legyen vele, és védelmezze. Tudod, hogy Isten nem utasította rendre Jábest, amiért ilyen áldásokat kért Tőle? A Biblia teljes természetességgel még ugyanebben a versben így folytatja: ?És megadta Isten neki, amit kért.? Valójában a Biblia azt is mondja, hogy ?Jábes pedig testvéreinél tiszteletreméltóbb volt? (1 Krónikák 4:9), mivel Istentől kérte, amire szüksége volt, ahelyett hogy maga harcoljon meg érte.

Ez volt minden. Semmi felhajtás, semmi hosszadalmas lista arról, hogy Jábesnek mit kell ennek érdekében tennie, és mitől kell tartózkodnia. Valóban ennyire egyszerű az egész. Isten hallotta az imáját, és megadta, amit kért! Nem volt semmi dorgálás, semmi utasítás, és az sem hangzott el, hogy ?Nem, Jábes, ha azt akarod, hogy megáldjalak, előbb neked meg kell tenned azt, hogy…? Nem, Isten értékelte az ember hitét, és a bánatát örömre fordította, a fájdalmát pedig áldására. Mindezt azért, mert rendíthetetlenül meg volt győződve arról, hogy Isten jó, és ezért nagyot kért!

Kedves barátom, legyél jó véleménnyel Istenről! Ő nem vár furkós- bottal a kezében az alkalomra, hogy lesújthasson rád. Isten szeret téged, és azon van, hogy kiárassza kivételező támogatását az életed minden területére. Számára kedves az, mikor te Őt hívod segítségül, és ígérete szerint válaszolni is fog a segélyhívásodra. Csak nézd meg, mit ír a Jeremiás 33:3-ban: ?Kiálts hozzám és megfelelek [válaszolok], és nagy dolgokat mondok [mutatok] neked, (és megfoghatatlanokat,) amelyeket nem tudsz.?

Vajon nem lehet, hogy azért nem látunk elég áttörést, mert a magunk vallásos és törvénykező retorikájával tabut csináltunk abból, hogy nagy dolgokat kérjünk Istentől? Nem lehet, hogy azért nem látunk sok áldást, mert nem kértük Istent, és nem fordultunk Hozzá biztosan jót várva?

Hadd mutassam meg neked, mit mondott Jézus arról, hogy kérjünk-e Istentől:

?Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki. ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek Tőle?!?

-Máté evangéliuma 7:7-11

Kedves barátom, a mennyei Apukádnak nagy örömöt szerez, amikor te Tőle kérsz. Ez az Ő jóakarata, hogy megáldjon téged és a családodat (lásd Lukács evangéliuma 12:32). Ne tartsanak vissza többé az Istenről alkotott tévhitek, hanem kezdd el már ma kérni Tőle mindazt, ami a szíveden van!

Isten megjutalmazza a mi hitünket

Józsué, Mózes utódja, aki bevezette Izráel fiait az ígéret földjére, olyan ember volt, aki mert nagyot kérni. Józsué az ellenséggel vívott csata hevében, amikor a nap lemenni készült, így kiáltott: ?Állj meg nap, Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében!? (Józsué 10:12). A Biblia így folytatja: ?És megállt a nap, és megállt a hold is, amíg bosszút állt a nép az ő ellenségein […] mert az Úr hadakozott Izráelért? (Józsué 10:13-14).

Szeretem ezt a történetet. Amikor a szolgálatunk vezetőivel ellátogattunk arra a síkságra, ahol erre a csatára sor került, egyszerre láttuk a napot Gibeon fölött az egyik oldalon, és a holdat Ajalon völgye felett a másik oldalon. Egyszerre lehetett látni a napot és a holdat arról a pontról. Ahogy ott álltam, magam elé képzeltem Józsuát, amint a csata közepén felemeli a hangját, és rámutat a napra az egyik oldalon, megparancsolva, hogy álljon meg, majd megfordulva a másik oldalra kiadja a holdnak is ugyanazt a parancsot. Józsué azt kérte Istentől, hogy tartson tovább a nappal, mivel a csata lendülete nekik kedvezett, és teljesen le akarta söpörni az ellenséget, nem hagyva nekik időt arra, hogy újjászerveződjenek.

Ha belegondolsz, mit is kért Józsué, ez a kérés egyszerre volt vakmerő és pontatlan! Ha odafigyeltél földrajz órán arra, amit tanítottak, akkor tudhatod, hogy a föld forog a nap körül, és nem fordítva! így a gyakorlatban, amikor Józsué azt kérte, hogy a nap és a hold álljanak meg, Isten a földet állította meg ehelyett. Józsué kérése természettudományos szempontból pontatlan volt, azonban Isten értékelte Józsué vakmerő hitét! Értette, hogy Józsuának több napvilágra volt szüksége, és megadta ezt neki.

Hát nem bátorító, hogy Isten nem javította ki Józsuét, és tartott neki hegyi beszédet arról, hogy valójában hogyan is működik a naprendszer, amit Ő hozott létre? Számomra nagy bátorítást jelent, hogy tudhatom, hogy még ha a hitbeli megvallásunk nem is mindig tökéletes, Isten akkor is értékeli a Belé helyezett reményünket és hitünket. Szereti, amikor nagy dolgokat kérünk Tőle. Barátom, bátran kérhetsz Tőle, tudva, hogy a csata valójában az Úr kezében van, és hogy Ő ugyanúgy harcolni fog érted, ahogy Izraelért is harcolt, mert a gyermeke vagy, akivel Ő szövetségre lépett.

Egy történet Isten jóságáról

Megnéztük eddig Isten Igéjében, hogy Isten miként jutalmazta meg azokat, akik határozottan és kétségtelenül jót vártak, és mertek nagy dolgokat kérni Tőle az életükre vonatkozóan. Jábes azért kiáltott az Úrhoz, hogy áldja meg őt, és Isten megtette. A csata hevében Józsué azt kérte, hogy a nap álljon meg, és Isten annak ellenére is megválaszolta a kérését, hogy természettudományos szempontból nem jól fogalmazott. Készen állsz arra, hogy jót gondolj Istenről, és hogy rendíthetetlenül jót várj az életedre és a jövődre vonatkozóan?

Hadd biztassalak tovább egy olyan hölgy rendkívüli történetével, akit a világ legkiemelkedőbb üzletemberei között tartanak számon! Ennek a hölgynek keményen indult az élete. A többi újszülöttel ellentétben, akiket szerető szüleik mosolya és ölelése fogad, amikor várva várt babájuk megszületik a világra, őt elhagyták az ő vér szerinti szülei, amikor megszületett.

Istennek hála azonban, hogy örökbe fogadta egy írástudatlan özvegy, akire ő szeretetteljesen csak ?nagymamaként? utal, és négy másik árvával együtt a malajziai Perak kicsiny falujában nevelte fel őt, egy szűkös és düledező kunyhóban, melynek bádogteteje folyton beázott, és nem volt benne sem víz, sem áram.

Mindössze kilenc éves volt, amikor elkezdett dolgozni, hogy segítsen összeszedni annyit, ami a megélhetésükhöz volt szükséges. Míg más gyermekek nevetgéltek és játszottak, miután hazajöttek az iskolából, ő egy poros gyárban guggolt, és merev rattan-szálakat húzogatott, táskákat szőve belőlük. A fáradságos munka gyakran felsértette és véresre sebezte a puha ujjait, de nem volt más választása, mint hogy keményen dolgozzon, mert csak azok után a táskák után fizettek, amiket precízen és megfelelően szőttek egybe.

A tizenöt maláj cent – ami annyit sem ér, mint egy amerikai ötcentes* -, amit egy táskáért kapott, bár csekély összeg volt, de biztosította, hogy a családja ne éhezzen. És ez csak egyike volt a furcsábbnál furcsább munkák sorának, amiket azért vállalt, hogy valahogy túléljenek. Még most is emlékszik az örömre, amit akkor érzett, amikor először fogott a kezében egy ötdollárost. Mielőtt átadta volna a nagyinak a háztartási kiadásokra a bankjegyet, amiért olyan keményen megdolgozott, addig simítgatta, amíg ropogós nem lett, és a tankönyvében őrizte, hogy bármikor rátekinthessen a nap folyamán, amíg az iskolában volt.

Amikor úgy tűnik nincs remény

Tekintve, hogy már születésekor elhagyták a szülei, és hogy a nagymama, aki örökbe fogadta, milyen mélyszegénységben élt, a természetes emberi gondolkodás abszolút azt diktálta, hogy meg van pecsételve a sorsa: a szegénység fogságában ragad. Akkor hát hogyan fordította Isten a javára a sorsát egy ilyen kilátástalan szituációban?

Bizonysága megosztásával arra szeretnélek bátorítani, hogy ne arra tekints, ahonnan jössz! Lehet, hogy szélsőségesen kilátástalan körülmények közé születtél, lehet, hogy a szüleid elváltak, vagy még akár az is, hogy gyermekkorodban mások kihasználtak, és erőszakot követtek el rajtad. Kedves barátom, azért írtam ezt a könyvet, hogy elmondjam neked, hogy Istennel az oldaladon nem itt ér véget az út! Még akkor is jót várhatsz, és reményteli lehetsz, ha a körülmények reménytelennek tűnnek.

Habár nagyon keményen meg kellett dolgoznia a megélhetésért, ez a hölgy megosztotta velem, hogy mindig azt érezte, hogy van egy Isten valahol, aki éberen védelmezi és megáldja őt. Elmondta, hogy kisgyerekként ?beszélt? is ehhez az Istenhez, és még az általa vezetett kis naplójába is írt Neki. Arra is visszaemlékezett, hogy így imádkozott ehhez az ismeretlen Istenhez a maga egyszerű, gyermeki módján: ?Ha Te vagy az igaz Isten, akkor kérlek, gyere, és keress meg engem, hogy megismerjelek Téged!?

Ma visszatekintve nagyon hálás az Ürnak, aki amint hiszi már akkor ismerte őt, amikor még az anyja méhében volt. Tudja, hogy Isten volt az, aki a megfelelő embereket hozta az útjába, s aki vigyázott az ő lépteire már akkor is, mielőtt ismerte volna Őt.

Amikor megosztotta velem mindezeket, eszembe jutott a Bibliának az az ígérete, miszerint Isten az árvák Atyja, Ő az Apukája minden apátlannak (lásd Zsoltárok 68:6). Bár a vér szerinti szülei elhagyták, amikor megszületett, a mennyei Apukájának mégis csodás terve volt az ő életére. Ugyanígy Neki csodás terve van a te életedre is. Kapaszkodj bele Isten ígéretébe, amit az Ő Igéje így rögzít számodra:

?Mert Én tudom az Én gondolataimat [terveimet], amelyeket Én felőletek gondolok [tervezek], azt mondja az Úr, békességnek [jónak] és nem háborúságnak [vereségnek, kudarcnak] gondolata [tervei], hogy kívánatos véget [reményteljes jövőt] adjak nektek.?

Jeremiás 29:11

(kiegészítések az angol NLT fordítás alapján)

Annyira jó eredményeket ért el az iskolában, hogy az igazgatóhelyettes arra bátorította, hogy inkább Szingapúrban folytassa a tanulmányait, mivel ott helyben a lehetőségei viszonylag korlátozottak voltak. A nagyanyja áldásával és mindössze tíz maláj dollárral a zsebében elköltözött Szingapúrba.

Annak ellenére, hogy mindenféle munkát el kellett vállalnia, hogy fenntartsa magát és a nagymamáját, továbbra is kiemelkedően teljesített a középiskolai tanulmányaiban, majd egy jó hírű helyi egyetemre ment, ahol kitűnő minősítésű diplomát szerzett kémiából. Ezt követően egy jól fizető állást kapott egy multinacionális vállalatnál. Három évvel később azonban úgy döntött, hogy kipróbálja magát, és így 1989-ben elindított egy vállalkozást.

2000-ben Isten megválaszolta azt a kérését, amit még gyermekként intézett Hozzá, és egy barátja meghívta a New Creation Gyülekezetbe Szingapúrban. Mivel az évek folyamán sok ellentétes dolgot össze- hordtak neki Istenről, emlékszik, hogy nagyon felszabadító volt számára, mikor a kegyelemről szóló tanításomon keresztül először hallott arról, hogy Isten sokkal jobban szereti őt, mint ahogy ő valaha is szerethetné Istent.

Többé már nem egy távoli valakiként nézett Istenre, hanem személyesen is találkozott azzal az Istennel, akiről tudta, hogy védelmezte őt mindezek az évek alatt. Azt is megosztotta, hogy miután találkozott Jézus szeretetével, elkezdte kitartóan látogatni a vasárnapi Istentiszteleti alkalmakat, még annak ellenére is, hogy hosszasan kellett sorban állnia és várakoznia, hogy bejusson a terembe.

Némi idővel ezután a testvérünk úgy érezte, hogy az ŰR arra vezeti, hogy alakítsa át a cégét nyilvános részvénytársasággá, versenyképességének megőrzése érdekében. Ennek érdekében ellátogatott egy bankba, hogy aláírassa a kezdeti nyilvános kibocsátást, ami a részvényjegyzés megkezdéséhez szükséges. A banktisztviselő, akinek az üzleti tervet prezentálta, elutasította, mondván, hogy ez az idő nem alkalmas a nyilvános kibocsátás megkezdésére, tekintve, hogy a piaci mutatók lehangolóak, és a Dow Jones már egy jó ideje erősen hanyatló görbét mutat. Majd végszóként a bankmenedzser hozzáfűzte: ?Ha a Dow Jones elkezdene ma emelkedni, akkor jöjjön vissza holnap, és visszatérhetünk a témára.?

Amikor kisétált a bankból – elbeszélése szerint – visszaemlékezett egy prédikációmra arról, hogy legyünk bátrak, és kérjünk Istentől nagy dolgokat. Ezt mondta: ?Azt mondtad nekünk, hogy ne sértsük meg Istent azzal, hogy pusztán kis dolgokat kérünk Tőle. Kérjünk Tőle nagy dolgokat, kedveskedjünk Neki, és várjunk határozottan és rendíthetetlenül jót.? így hát hazament, és mielőtt ágyba bújt volna, úgy döntött, hogy kilép hitben, és kér egy nagy dolgot Istentől. Hitte, hogy Isten meg tudja mozgatni a javára a tőzsdepiacot, és egyszerűen így imádkozott: ?Isten, Te mindenható vagy. Nem fér kétség hozzá, hogy befolyásolni tudod az amerikai piacot is, és arra késztetni a Dow Jones-t, hogy felfelé menjen Jézus nevében.?

Mivel Szingapúr tizenkét órával előbb jár, mint New York, a tőzsdepiac nyitásakor Szingapúrban éjszaka van. Hajnal 4 óra körül ez a testvérnő arra érzett késztetést, hogy kimásszon az ágyból, és megnézze, hogy hogyan áll a Dow Jones. Azt látta, hogy a trend megfordult, és a mutatók most elkezdtek felfelé haladni! Csupán négy óra leforgása alatt a Dow Jones teljesen meglepő módon 18%-kal emelkedett, amiatt mert Alán Greenspan, a Federal Reserve* akkori elnöke egy váratlan bejelentést tett.

A rendíthetetlen jót várás ereje

Prince testvér, Isten ilyesmiket is meg tud tenni?

Még szép, hogy meg tudja tenni. Megtette ennek a hölgynek is, nemde? Ez a helyes hit ereje!

Bármi lehetséges azoknak, akik hisznek Istenben, és rendíthetetlenül jót várnak. Ez a testvér elég bátor volt ahhoz, hogy arra kérje Istent, hogy áldja meg őt, és fordítsa meg teljesen a körülményeket, csakúgy, ahogy Jábes is ezt kérte, és Isten megválaszolta az imakérését. Kérj Istentől nagy dolgokat az életedre, és várj jót! Ő jó Isten.

Ez a hölgy jó véleménnyel volt Istenről. Azt is megosztotta velem, hogy az igevers, ami időről időre a lelket tartotta benne a János evangéliuma 10:10 volt: ?Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.?

Amikor a vállalkozása nehézségekkel nézett szembe, olyankor is azt vallotta meg, hogy az ő bőséges Istene gondoskodni fog. Arra az ígéretre állt rá, hogy Ő Isten igazsága Krisztusban, és minden, amihez hozzáfog, az gazdagon áldott lesz. Amikor nehéz idők köszöntöttek be, és a gazdasági helyzetben recesszió állt be, ő akkor is kitartott, és biztosan jót várva tekintett Istenre, aki jó, és aki azért jött, hogy nekünk bőséges életet adjon.

Szeretném, hogy meglásd, hogy nem fog minden körülmény felhőtlenül ragyogni attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdesz Istenben reménykedni. Jézus ezt mondta: ?E világon nyomorúságotok lesz [megpróbáltatások érnek titeket], de bízzatok: Én legyőztem a világot.? (János evangéliuma 16:33). Lesznek gondok, problémák és megoldandó kihívások ebben a világban, de megnyugodhatsz Jézusban, felbátorodhatsz Benne, továbbra is Benne reménykedhetsz, és minden kétséget kizáróan tudhatod, hogy Ő át fog téged segíteni minden viszontagságon. Ő már legyőzte a világot! A te részed ebben az, hogy tökéld el magad, hogy bízol és örvendezel az Úrban mindenkor, és minden körülmények között biztosan jót vársz.

A testvérnő a soron következő nap ismét besétált a banktisztviselő irodájába, és megmutatta neki a hihetetlen emelkedést, amit a Dow Jones mindössze egy nap leforgása alatt produkált. A bankmenedzser azzal érvelt, hogy ez pusztán egy átmeneti fellendülés is lehet, és további feltételeket sorakoztatott fel, amit még teljesítenie kell. Őt azonban nem lehetett elrettenteni. Tudva, hogy az ő Istene biztosan megáldja őt, gyorsan felhívta a korábbi osztálytársait és professzorait, hogy támogatókat toborozzon, és még ugyanazon a napon prezentálni tudott a bankmenedzsernek egy hosszú listát az elkötelezett befektetők névsorával.

A menedzser végül teljesen le volt nyűgözve, hogy miként tudott ekkora mértékű támogatást szerezni, és érdeklődést szítani egyetlen délután alatt. Persze ő nem értette, hogy ez Isten kivételező támogatása volt, működés közben! A bank a továbbiakban kötelezettséget vállalt arra, hogy aláírja a kezdeti nyilvános kibocsátást, és segítséget nyújt abban, hogy a céget nyilvános részvénytársasággá alakítsák.

Ugyanakkor, amikor ő megkezdte az elsődleges nyilvános kibocsátást, a szingapúri kormány is bevezetett egy intézkedést, ami a szennyvíz ivóvízzé alakításának a fontosságát hangsúlyozta, és meghirdetett egy nagyszabású új pályázatot az ország első szennyvízújrahasznosító és feldolgozó üzemének a felállítására.

A szingapúri újságok és média így mindenütt a víz nemzeti jelentőségéről és stratégiai fontosságáról áradoztak. Senki nem tudta volna mindezt ilyen jól összehangolni. A testvérnőnek elképzelése sem volt arról, hogy a víz – ami egy az egyben az ő üzletága – lesz a központi téma éppen abban az évben, amikor ő a vállalkozását nyilvános részvénytársasággá alakítja át az Úr vezetésére. Semmit nem tudott erről a projektről – egyszerűen csak annyit tett, hogy Jézuson tartotta a szemét. Isten azonban serényen tevékenykedett a színfalak mögött. Ugyanakkor az emberek egyre csak azon spekuláltak, hogy neki biztosan mindvégig tudnia kellett erről a nagy kormányzati tenderről, s így az érdeklődés a cége első részvényei iránt rohamosan nőtt.

Mindezzel a média nyilvánossággal, reklámhadjárattal és a víz körüli felhajtással a háta mögött, a cég kezdeti nyilvános kibocsátása szenzációs eredménnyel zárult, és az első részvényeket hétszeresen túljegyezték. Cége, a Hyflux lett az első víz-feldolgozó vállalkozás, amit jegyeztek a Szingapúri Tőzsdén.

Számos további bizonyságot is megosztott velem arról, miként támogatta, és hogyan nyitott további ajtókat számára az Úr Kínában, Indiában és a Közel-Keleten, azt követően, hogy nyilvánosan jegyzett társasággá alakult. Amikor olyan tenderekre jelentkezett, melyeket multi millió-dolláros projektekre írtak ki szennyvíztisztító üzemek létesítésére, vagy például a világ legnagyobb membrán-alapú tengervíz desztilláló üzemeinek a felállítására, ő volt a kis Dávid a szakma nagy Góliátjai között. Mégis felülkerekedett, és számos esetben megnyerte a projektet. Mindezt úgy nevezik, hogy Isten ki nem érdemelt támogatása és kivételezése. Az Ő támogatása megkérdőjelezhetetlen a testvérünk életében, és ő továbbra is figyel arra a jó Istenre, aki védelmezi őt, függetlenül attól, hogy milyen nehéz, kiszámíthatatlan vagy kihívásokkal teli is legyen az üzleti környezet.

2011-ben Olivia Lumot kitüntették az Ernst & Young A Világ Legjobb Vállalkozója rangos éves díjával Monté-Carlóban, ahol igen szoros versenyben ötven – a világ minden tájáról érkező – vezető vállalkozó közül választották ki a legjobbat. A köszönő beszédében hálát adott az Ő Urának, Jézus Krisztusnak. Akkor még nem is tudta, hogy ő volt az első nő, akit ezzel a kitüntetéssel illettek a rangos díjátadó tizenegy éves története alatt.

Miképp jut el egy kislány, akit születésekor elhagytak a szülei onnan, hogy rattan-táskákat sző egy ötcentesért oda, hogy felépít egy milliárd dolláros, nyilvánosan jegyzett társaságot? Kedves barátom, ez a helyes hit ereje. Olívia története lenyűgöző bizonyság, mely a mi Istenünk jóságáról, támogatásáról, kegyelméről és erejéről beszél.

Azért imádkozom, hogy felbátorodj azáltal, hogy látod, hogy minden lehetséges, ha helyesen hiszel Jézus személyében, az Ő szereteté- ben és jóságában. Kérj Istentől nagy dolgokat! Ő szeret téged, és dokumentált múlttal rendelkezik arról, hogy végtelenül bőségesebben cselekszik annál, mint amit mi kérhetnénk, vagy elgondolnánk, vagy amit egyáltalán el tudnánk képzelni (lásd Efézus 3:20).

Isten szeret téged, és dokumentált múlttal rendelkezik arról, hogy végtelenül bőségesebben cselekszik annál, mint amit mi kérhetnénk, vagy elgondolnánk, vagy amit egyáltalán el tudnánk képzelni.

Részlet- Joseph Prince: Higgy jól, hogy jól élj!

Hozzászólások

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?