JÁRJ A FELTÁMADÁS EREJÉBEN

Húsvétkor a győzedelmes feltámadást ünnepeljük, amely Istennek az irántunk tanúsított hatalmas szeretetéről vall. A kereszten bevégzett megváltás művének részeként emlékezünk meg az Úr Jézus kiontott szent véréről és a dicsőséges feltámadásáról. Isten szeretné, hogy kijelentést vegyünk abból, mit is jelent valójában az isteni fajta (dzoé) élet és a feltámadás ereje számunkra. (Fii. 3,10) Az emberiség megváltása az édenkerti bukás miatt vált elkerülhetetlenné, hogy Isten vissza tudja állítani a teremtményeit a kezdeti hatalmi pozícióba.

A kereszten teljesedett be Isten megváltási terve. Jézus helyettünk és értünk függött a kereszten! A Bárány kiontott drága vére volt a váltságdíj értünk, s az Ő elfogadásának pillanatában az elveszett ember igazzá válhat Isten előtt. Jézus a világ minden bűnét magán hordozva ment le a pokolba és Ő maradéktalanul elszenvedte az azokért járó büntetést, hogy a bűnök teljes eltörlésében részesítsen a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában.

Helyettesítőnk – a hatalmas győzelme által – megsemmisítette a sátánt, s az örök ellenséget a lábaink alá vetette. A pokolban lezajlott harcot követően az Atya kihozta Fiát a sírból, s nevét felmagasztalta. Majd felemelte maga mellé a jobbjára, mi pedig Ővele együtt a hatalmi helyre ültettünk. Hálával teljes a szívünk a felettébb kimunkált és elvégzett megváltásunkért.

Isten erejének leghatalmasabb megnyilvánulása az volt, amikor az Ő Fiát feltámasztotta a halálból. És Ő azt akarja, hogy megismerjük ezt az erőt. Ugyanis a sötétség minden ereje azon munkálkodott, hogy megakadályozza Isten megváltási tervének megvalósulását. Azonban a mi Urunk levetette magáról a gonosz hadat, és mindörökre magasan föléje emelkedett minden erőnek, uraságnak és hatalmasságnak. (Ef. 1,19-21) Hogy megérthessük, milyen hatalom és erő is tartozik hozzánk, ahhoz világosan kell látnunk, hogy Jézus Krisztussal együtt mi is a mennyei Atyánk jobbjára ültettünk, ami hatalmi helyet jelent.

Amikor Isten feltámasztotta a Fiát a halálból, az újjászületés által mindazokat megeleveníti, akik szellemileg halottak voltak a vétkeik és bűneik miatt. (Ef. 2,1) Isten ezzel a hatalmas cselekedetével egyidejűleg feltámasztotta Krisztus Testét is. (Ef. 2,5-6) Tehát mind a Fej (Jézus), mind pedig a Test (hívők) együtt támadt fel a halálból. Sőt, amikor Krisztust ültette a mennyei helyre, akkor az Ő Testét – amely az újjászületett hívők serege – is ugyanarra a helyre ültette! (Ef. 1,22) A feltámadásban így egyek lettünk Krisztussal!

Jézus győzelmet vett a sötétség minden ereje felett, megbénította az ellenség halálosztó uralmát (Zsid. 2,14), azaz megfosztotta őt a hatalmától. Diadalmat vett a pokol minden ereje felett! (Jel. 1,18) Ő nem a saját kedvéért győzte le a sátánt – számunkra szerezte meg a győzelmet. Mivel Isten egynek lát bennünket Krisztussal, úgy tekinti, mintha mi is ott lettünk volna Jézus oldalán a győztes csatában.

A kegyelem által ezt hozta nekünk a feltámadás ereje. A kegyelem azt jelenti, hogy nem érdemeltük ki és ezért semmit sem tehettünk. Az egészet Jézus végezte el. Nem cselekedetek révén nyerhet az ember üdvösséget, hanem kegyelemből, hit által. Amikor újjászületik valaki, akkor Isten természetéből részesül. Nekünk a Krisztus értelme és bölcsessége adatott, s Isten szeretett fiainak neveztetünk!

Annak tudatában ünnepeljük a feltámadást, hogy Isten szemében Őbenne voltunk, amikor meghalt a kereszten, s akkor is, amikor feltámadt a halálból. A Mindenható hite végezte el azt, hogy a feltámadás napjával bárki számára elérhetővé tegye az üdvösséget. Jézus volt az elsőszülött, és mindazok újjászülethetnek a szellemükben, akik Isten előtt hangosan megváltják a Krisztusba vetett hitüket. így kerülhet be az elveszett ember Isten családjába és válhat társörökösévé Krisztusnak.

A húsvétkor beteljesedett megváltás az örök élet lehetőségét hozta el.

A feltámadás ereje pedig bennünk van a Szent Szellem által, aki megújítja a halandó testünket, s a Nagyobb által biztosított a győzelmünk!

Hozzászólások

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?