Párválasztás

Párválasztás

 

13. A kapcsolat kezdete

Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, miért költenétek és miért serkentenétek fel a szerelmet, mígnem ő akarja – Énekek éneke 8,4

Elismered, hogy Isten adja minden egyes lélegzetedet, minden egyes szívdobbanásodat? Tőle származik az erő, a- mellyel nap mint nap útra kelhetünk. Ezért köszönd meg Neki mindazt, amit Tőle kapsz. Köszönd meg a szüleidet az Úrnak, akik gondoskodása alatt felcseperedve mind nagyobb öntudatra ébredtél.

A fiatalok kezdetben barátokat gyűjtenek maguk köré, serdülőkortól azonban már olyan társat keresnek, akivel járhatnak. A kapcsolatok legtöbbször testi szinten kezdődnek és csak később alakulnak ki az érzelmi szálak. Azzal indul, hogy megláttál valami csábítót a másikban. És ez felcsigázott téged annyira, sőt odavonzott, hogy eléggé kezdett téged érdekelni ahhoz, hogy érdeklődj utána, hogy többet akarj megtudni róla. Keith Moore lelkipásztor így emlékszik vissza fiatalságára:

Ez történt velünk is. Ahogy figyeltem rá az osztályban, okvetlenül beszélni akartam vele. Igyekeztem kitalálni, hogyan tudnám ezt összehozni. Végül az egyik órán sikerült közel ülnöm hozzá. Azután meg alibiből segítséget kértem egy feladat megoldáshoz. Elég jó jegyeim voltak, de úgy gondoltam, ?segítségre? lesz szükségem. Szükségét láttam, hogy elmenjek a lakásukra, és beszélgessünk erről a feladatról. Aztán a következő héten is kellett trécselnünk róla, még többet. Meg azt követően is.

Szóval, megakadtak a szemeim valakin. Kialakult egy vonzódás, volt egy fizikai vonzalom, amit mindketten meg akartunk tartani. Azt mondtam: ezt fenn kell tartanunk, de a házasság szövetségén keresztül.

Azt mondhatod erre: – Ó, hát legyünk már reálisak, testvérem. Megöregszünk, események sora történik velünk. Ott van a gyerekszülés, harminc év az íróasztal mögött, az idő múlásával testre ható gravitáció nem kívánatos hatása. Tehát az egy örök életre való összekapcsolódás manapság nem tűnik logikus megoldásnak.

De nem én írtam a tiszta életről szóló igeverseket. Arra viszont felhívom a figyelmeteket, hogy illik tisztelni Isten Igéjét.

Az igazság az, hogy minél több bizalmas információt osztasz meg a másikkal, és minél jobban fókuszálsz rá, annál erősebbé szövődnek az érzelmi szálak. Egy másik hasonló eset így fest: Volt egy barátom a missziós munkában, aki egyedülálló volt. Egyszer fölhívott, és ezt mondta: Testvérem, az a fiatal hölgy, akit láttál velem, ő nyelvet tanít nekem, én meg tanítom neki az Igét, minden nap. Letettem a telefont és így szóltam a feleségemhez: – Igen, igen! Rövidesen megkondulnak a harangok! El is jegyezték egymást hamarosan.

14. A tiszta élet

Az életet és a halált adtam élőtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. – 5Mózes 30,19

Egynémely gyülekezetben tanítják a tiszta életet a gyermekeknek, tinédzsereknek, felnőtteknek. Mert az Ige szerint minden hívőnek tiszta életvitelt kell folytatni. Ez nemcsak egy program vagy egy üzenet, hanem a tiszta élet egy hely, ahová Isten hívta el a népét. Az Úr egy erkölcsileg tiszta életre hívja a gyermekeinket, a fiataljainkat. Azonban Isten a választás lehetőségét a kezünkbe adta.

De az emberek ezt nem mindig értik, hogy hogyan kell Istennek a szentségében járni, abban a túlcsorduló, bőséges életben, amit Jézus hozott el nekünk. És hogyan fog ez beteljesedni a mi életünkben? Isten Igéjének a fényében fogjuk ezekre megkeresni a válaszokat. És meg fogsz lepődni, mert megszen- telődve – a világi normáktól elkülönülve – élni nem is olyan nehéz. Önmagában csak az nem lesz hasznodra, ha csupán hallgatója vagy az Igének. Ez nem fogja jobbá tenni az életedet mindaddig, amíg nem leszel cselekvője is annak!

Hogyha manapság úgy próbálsz élni, hogy azt teszed, amit a világ diktál, amiről a társadalom azt mondja, hogy ezt vagy azt meg kell tenned, akkor nagyon nehéz lesz Isten Igéjében élned. De Ő adott egy sokkal jobb utat számunkra, amelyen könnyedén tudunk járni. Isten Igéjében nagyon sok helyen megtalálod azt, hogy Istennek van egy terve a számodra. A tiszta élet is az Ő terve között szerepel.

De a józan életvitel nem csak a gyermekek és a tinédzserek, hanem a felnőttek számára is rendeltetett, hogy például ne váljon szenvedélyünkké az alkohol és a drog. A tiszta élet képes rendbe hozni mindezeket az elferdült dolgokat, mi több, magukat a kamaszokat is, hogy szüleik bölcs útmutatását és Isten Igéjét kövessék.

Ez a tiszta élet arról is szól, hogy a fiataljaink megtudják, hogy melyik irányba induljanak el. Sőt ez azt is magával hozza, hogy felnőtt korukban lássák a soron következő lépést. A tiszta élet jó irányba fogja megváltoztatni az életedet! Isten a számodra készített mesteri terve és az Ő áldásai együtt járnak!

15. Bevonulni a nyugodalomba

Mert aki bement az Ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott… Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba… – Zsidó 4,10-11

Sok dologban harcolunk és gyötrődünk, pedig Isten azt mondta nekünk, hogy be kell lépnünk a nyugodalomba. Az izraeliták azért nem tudtak belépni az ígéret földjére, mert meg keményítették a szívüket Isten Szavával szemben. Ezért legyen nyitott a szíved mindenkor Isten dolgai iránt, hogy békességben élhess.

Istennek van egy személyre szabott terve az életünkre! Az életünkben pedig vannak döntések, amiket nekünk kell meghoznunk. Isten vár a döntéseinkre, mert Ő csak ezt követően tud mellénk állni az adott dologban. Én hiszem, ha az Igével maradsz, meglátod Isten szavaiban az Ő tervét a számodra. Teljesen biztos, hogy én nem tudnék magamnak jobb tervet készíteni, mint amit O már elkészített nekem.

Isten annyira szeret bennünket, hogy nekünk adta az Ő egyszülött Fiát. És Isten ezt a tervet szerétéiből alkotta. Ha hiszed, hogy van egy terve a számodra, és hiszed, hogy te soha nem tudnál előállni egy jobb tervvel, mint Ő, akkor neked döntést kell hoznod az Ő útjainak követésére. Ez azt jelenti, hogyha az Úr a szívedre helyez valamit, akkor azt készségesen megteszed. Ha az Úr azt mondja, hogy menjél ide, vagy olvasd el ezt az Igében, illetve ezt a munkakört lásd el, és most kapcsolódj össze egy bizonyos személlyel, akkor megcselekszed.

Keith Moore lelkipásztor tollából idézek újra: ,Az unokafivérem a következő módon nősült meg. Az asztalon meglátta egy lány képét és megkérdezte, hogy ki ez? Megragadta a figyelmét az a fotó, és onnantól fogva tudta, hogy találkozni fog vele, s ezért követte az Úr vezetését. Elment az istentiszteleti alkalomra, és attól kezdve minden megváltozott mindkettejük számára.

– Az első randi előtt még kételkedtem a kapcsolat sikerében. De találkoztunk, és ettől kezdve három napon át csak beszélgettünk. Éjjeleken át beszélgettünk, leültünk és csak beszélgettünk, cseverésztünk. Miután hazajöttem, folyamatosan felhívtam őt, és 6-8 órákat társalogtunk naponta azért, hogy megismerjem azt a személyt, akivel találkoztam. Mert valahogy éreztem a szívemben, hogy Isten valamit munkálkodik, valamit össze akar illeszteni.

A békességed legyen a döntőbíród! Ezt azt jelenti, hogy ha egy dologban több választási lehetőséged adódna, akkor az lesz a helyes döntés a számodra, amelyik a nagyobb békességet adja a szívedben. Ne feledd, a te döntéseden múlik az, hogy békességben és nyugodalomban fogsz élni.

16. Igazodj az isteni rendhez

Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene; amiként az a szentek minden gyülekezetében van. – l Korinthus 14.33

Istennél rend van, és Ő arra vágyódik, hogy a te életedben is visszatükröződjön ez. A következő részeket elsősorban a kamaszoknak ajánlom, mert a mi fiatalságunkban is nagyon előnyös lett volna ez a bibliai tanítás. A tiszta élet üzenetének hír- vivőjeként érinteni fogom: Isten erkölcsi tisztaságról alkotott tervét, illetve azt szeretném megláttatni, hogyan is érez Ő irántad. Ez az az üzenetsor, amit egyedülállóként szívesen tanulmányoztam volna korosztályommal, mert a bibliai ismeret sok szívfájdalomtól mentett volna meg bennünket.

Kérlek, ne hagyd most abba e sorozat olvasását akkor sem, ha egyelőre még nem tudsz azonosulni a Teremtőd álláspontjával. Ha felhagynál eme ismeretszerzéssel, akkor soha nem fogod megtudni, hogy a mennyei Atya mennyi sok jót készített a számodra. (Hős. 4,6) Olvasás közben úgy tekints a szexualitás szépségére, mint Isten ajándékéra. Ismerkedj meg azokkal az érzelmi és szellemi indokokkal, amiért érdemes várni Isten időzítésére.

Ha már eltékozoltad volna az ajándékodat, fordulj Jézushoz, mert Ő tud egy új kezdetet adni számodra. Jézus Krisztus kiontott drága Szent Vére eltörölte a bűnt (Ef. 1,7). Igazzá teszi mindazokat Isten szemében (Róm. 3,24), akik elfogadják a megváltásban elvégzett munkáját, és Jézust életük Urává teszik. Sokan – főként nők – tettek már bizonyságot arról, hogy utólag megbánták helytelen döntésüket. Egyúttal hiányolták, hogy nem volt kitől megtanulniuk, hogy miért is mondjanak nemet.

Kétségtelen, hogy egy szexuális beállítottságú világban élünk, a jelenlegi viselkedés Szodoma-Gomora típusú. Ebből kifolyólag ma hatalmas zűrzavar uralkodik a szexualitás területén. Mivel a világban zavaros hangok vannak, ezért a keresztények az Egyháztól várnak útmutatást, felvilágosítást ezen a területen is. A világi normák szerint élő emberek egyre kiégettebbek és csalódottabbak az élvezetek hajszolása közben. A lelkűk mélyén azonban egy teljességet biztosító gyönyörre vágynak, amit csak Isten képes megadni.

Isten szexuális vággyal rendelkező lénynek teremtett bennünket. A görög nyelvben 4 szót használnak a szeretetre, ebből most kettőt említek meg: erosz – a szeretet kifejezése a házaséletben; agapé – az önzetlen, feltétel nélküli isteni fajta szeretet (barátok, jegyesek, család felé). A megfelelő keretek között – a boldogságunk elnyeréséhez – úgy kell élnünk ezekkel a lehetőségekkel, hogy a bennünk levő isteni szeretetet árasszuk ki mások felé.

17. A test, mint ajándék

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok. – Róma 12,1

Amint a bevezető Igében olvassuk, a testünket felajánlhatjuk Istennek élő és szent áldozatul. Az áldozat – ha helyes indítékkal hozzák meg azt – kedves Ő előtte, sőt gyönyörködik benne. A testünk felajánlása azt jelenti, hogy egy tiszta életvitellel megőrizzük magunkat az Ő számára. Fontos Istennek a testünk és az, hogy miként bánunk vele. A mi felelősségünk, hogy teljes lényünket fedhetetlenül megőrizzük az Ő számára. (1Thes. 5,23)

A férfi és a nő Isten mesterműve. Az Úr terve az, hogy egyesítse a két teremtményét, a férfit és a nőt, de nem a mi elképzelésünk, hanem az Ő szempontja szerint. Isten minden embernek egy olyan ajándékot adott megőrzésre, amit a házasságban megoszthat a párjával, amivel megajándékozhatják egymást. A legjobb döntést akkor hozod meg, ha az ajándék megosztásával kapcsolatban az Úr útmutatását követed: – Várakozz az Ő időzítésére!

Az ajándék bámulatos, gyönyörbe csomagolt és igen-igen szent! Amikor a várakozás nehéz napjait követően lehull a lepel az újdonsült párról, mindketten örömüket lelik egymás karjaiban. A csomagolás fokozhatja az ?ajándék? jelentőségét és értékét, főképp, ha az a várakozás áldozatába van begöngyölve.

Isten a szex ajándékát házaspárok számára készítette, és emlékeztetőül a női testet egy zárócímkével látta el: ?Ne nyisd ki az ünnepségig! Az idő előtt kibontott ajándék ugyanis veszít az értékéből. Mivé válhat egy névnapi ajándék, amit az ajándékozó előre kibont, netán használ is Ugye, mindenképpen csökken az értéke. Ezért nagyra becsülendő az, aki megőrzi ajándékát, megtartva magát az arra méltó személy számára. Kiváltság ezt az ajándékot átadni illetve megkapni. (Én. 4,11. 7. 9. 1-2. 16.) Látják a szemeid Isten nézőpontját? A szentség, a szépség, a szenvedély mind része az ajándéknak.

Isten nem egy erkölcscsősz, Ő a legkiválóbb úton szeretne téged vezetni a leghatalmasabb áldások felé. Ha szilárdan kitartottál Isten terve, az ajándék megőrzése mellett, dicséret illet. (Mát. 25,21) A fiatalok körében újabban elindult egy mozgalom, ahol önként tesznek fogadalmat az esküvőig történő tisztaság megőrzésére. Mondhatja valaki erre, hogy ez ódivatú, de Isten örök érvényű irányelvei soha nem változnak. (Jak. 1,17)

18. Ezüst Gyűrű Mozgalom

Mert ez az Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét [testét], – iThessalonika 4,3-4

Az Ezüst Gyűrű Mozgalom 1996-ban indult el az Egyesült Államokban, és 2000-ben kezdett nagyobb mértékben elterjedni. Azóta számos követője akadt a világ több országában. Az angol neve Silver Ring Thing, rövidítése SRT, de gyakran használatos az SRT 434 is, amely a Bibliának az 1. Thessalonikaiakhoz írt levél 4. fejezet 3-4. verseinek számából adódik, mely a gyűrűn is olvasható.

Az Ezüst Gyűrű Mozgalomhoz csatlakozó fiatalok, – már ahol létrejöttek az SRT szervezetei – mind a fiúk, mind a lányok egy ezüstgyűrűt húznak az ujjúkra, amely jelképezi, hogy a tisztaság mellett döntöttek, hogy érintetlenül kívánnak majd a házasságba lépni. Ez a gyűrű nemcsak saját magukat, de azokat is figyelmezteti a távolságtartásra, akik kapcsolatba kerülnek velük.

Ennek a törekvésnek sajnos még nem mindenhol adottak a feltételei. Egyrészt azért, mert nem mindenhol jöttek létre a helyi csoportok. Másrészt nincs mindig lehetőség arra, hogy az ez irányú érdeklődést mutató ifjak személyesen megjelenjenek egy ilyen ünnepélyes alkalmon. Szerencsés dolog, hogy ma is sokan értéknek tartják a házasság előtti tiszta életet.

De azok se essenek kétségbe, akiknek már az esküvő előtt volt valamilyen intim kapcsolatuk, mert Jézus Krisztusban létezik bűnbocsánat. Semmiképp sem szabad megengedni a bűntudat és a kárhoztatás terhét, mert az blokkolja a hitet.

Ima: Édes Istenem! Befogadom a szívembe a feltámadt Jézust, hogy Ő legyen ezentúl az életem Ura! Kérlek, a jövőben Te vezesd lépteimet, hogy azon az úton járjak, amit Te terveztél a számomra. Mennyei Atyám, köszönöm a rám bízott ajándékot, és az ajándékozás szépségét. Igyekszem tudatosítani magamban azt, hogy a házasság és az intimitás szent dolog. Kérlek, adj nekem minderről megértést, hogy a Te szemszögedből láthassam ezeket a dolgokat. Szeretném hallani a Te hangodat és igyekezni fogok azt követni, hogy tisztán léphessek az esküvőm napján a Te szent színed és a kedvesem elé. Kérlek, Uram, erősíts meg, amikor úgy látod, hogy elgyengülnék. A feltámadt Jézus Krisztus nevében megkötöm a sötétség minden erejét és munkáját, amely a tisztaságom és az életem ellen irányulna. Ugyanakkor megkérem a szolgáló angyalokat, hogy őrizzenek mindenkor, minden utamon, és Isten időzítése szerint vezessék elém a hozzám hasonló gondolkodású teremtményeidet, hogy azok közül választhassak társat magamnak. Ámen.

19. Az ajándék megőrzése

Jöjjetek ki, és nézzétek, Sionnak leányai, Salamon királyt a koronában, mellyel megkoronázta őt az anyja, az ő eljegyzésének [lakodalma – más ford.) napjára, és az ő szíve vigasságának napjára! – Énekek éneke 3,11

Te Isten egyedi és különleges alkotása vagy, ezért soha ne hasonlítgasd magad másokhoz. Ahhoz, hogy tisztán léphess a házasságba, csupán egy döntést kell hoznod, majd ahhoz tartanod magad. Az a kérdés, hogy ki akarsz lenni az esküvőd napján? Ez meg fogja majd határozni, hogy kivel időzöl, és mit tesztek az együtt töltött idő alatt.

Képzeld el az esküvőd napját: a hivatalos és a nem nyilvános részét, amikor már kettesben maradtok. Számít neked, a kedvesednek és a mennyei Atyádnak, hogy ki vagy te ebben a meghatározó pillanatban? A szíveden megfogalmazódó válasz segíteni fog a döntéshozatalban.

Salamon a menyegző napját a szíve öröme napjának nevezi. Az újdonsült férj örömét leli abban, hogy az ara az ajándékát neki tartogatta (Én. 4,12) Az alábbi lépések segítenek a tisztaság megőrzésére tett célod elérésében: döntést kell hoznod a szívedben; az elmédet meg kell újítani az Igével; a megerősített szellemeddel uralkodnod kell a tested kívánságai felett; az akaratodat mindezekben meg kell szilárdítanod. A tisztaság megtartása mindennapi döntést igényel, éppúgy házasság előtt, mint az esküvő után. (Péld. 4,25-26)

A házasság előtti tisztaság: hűség Istenhez, döntés az érintetlenség mellett. A házasság alatti tisztaság: hűség Istenhez, döntés a házastársad mellett (Zsid. 13,4). Isten azért mondja, hogy várj, mert meg szeretne óvni a negatív következményektől, és szabaddá szeretne tenni a pozitív dolgok élvezetére.

A testeden úgy uralkodhatsz, hogy nem lépsz a szenvedély ösvényeire. (2Tim. 2,22) Ide sorolható többek között az, hogy a szexuális megelégedést nem mástól vagy önmagadtól várod, illetve szélsőséges esetben elfojtod szexuális vágyadat. Járj a tisztaság ösvényén! A még érintetlenek sokkal könnyebben járnak ezen az úton. (1Thess. 4,1-4) Aki már ismeri a szexuális öröm beteljesülését, annak sokkal nagyobb önuralomra van szüksége.

A szexuális feszültség csökkentése érdekében javasolható, hogy tölts sok időt az Úrral és sportolj. Az akaratod megszilárdítását úgy érheted el, ha edzed azt: válj Isten időzítésére-, kerüld mindazt, ami serkenti a szexuális vágyat; keress ebben támogatást nyújtó keresztény barátokat. Ne vesd a tekintetedet haszontalan dolgokra, fordulj el a tisztátalantól. (Zsolt. 101,3)

20. Korlátok felállítása

Áldottak, akiknek útjuk feddhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. – Zsoltár 119,1

Egy atléta is csak úgy nyerhet érmet, ha meghatározza a célját, és az akaratát megacélozva a cél felé tart. Ahogy a futónak, neked is segítenek az utad mentén felállított pályavonalak, korlátok, hogy egyenesen a célod felé futhass. Nem mindegy, hogyan éled meg az újdonsült hitveseddel az első együtt töltött éjszakát: egy szerelmes éj, vagy csak szennyes hitetés. A feddhetetlen életvitel érdekében állíts fel korlátokat (Én. 8,9) az alábbi területeken:

Öltözködés. – A lányok nem igazán ismerik fel annak a veszélyét, hogy kacér öltözködésükkel a fiúk testi vágyait felkelthetik, ami könnyen hozzájárulhat ahhoz, hogy áldozattá váljanak. Ugyanakkor a fiúknak sem illik kihívóan ruházkodniuk. (1Tim. 2,9. Én. 6,13)

Idő. – Korlátozd a találkák hosszát, valamint a késői beszélgetéseket, s a legjobb lehetőség, ha a kísértés miatt nem maradtok kettesben.

Érintés. – Jó, ha tudod, hogy az érintés is nagyon könnyen a szexuális szenvedély karjaiba taszíthat. (2Tim. 2,22)

Tisztaságod megőrzésében segítségedre lehetnek a családod tagjai, a jó barátok és a lelkészed. Ugyanakkor a Szent Szellem a személyes vezetőd ebben is. Adj hálát Istennek a legjobb útért, amit Ő készített a számodra.

A sátán tudja, hogy az ajándék fontos, elsősorban a nők de Isten számára is, ezért igyekszik ellopni. Taktikája a következő: elferdíti az igazságot, és hazugságot szólva megkérdőjelezi Isten tervét. Ha valaki a házasságkötés előtt beleharap a szex almájába, sokkal nehezebben tudja azt követően a vágyait uralni.

Az Atya olyan bensőséges egységre teremtett, amelyet csak a házastársaddal élhetsz meg. Azért csomagolta az érzéki gyönyört a házasság kötelékébe, mert ezt a mély, fizikai intimitást egy életre szóló elkötelezettségen belül lehetséges csak átélni. Isten a legjobbat szeretné nyújtani a számodra, s ezért tanácsolja azt, hogy várj az ajándékozással. Isten  nem vonja meg a jót tőled sem! (Zsolt. 84,11) Ő semmi jótól nem akar megfosztani, így a testi gyönyörtől sem.

21. Kísértés

Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok; de hű az Isten, aki nem hagyja, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy képesek legyetek elviselni. – lKorinthus 10,13

A kísértő a sátán, más néven az ördög. Addig vagyunk kísérthetők, amíg a földön élünk. A Webster szótár így határozza meg a kísértés fogalmát: nyerészkedés vagy gyönyörszerzés céljából a helytelen dolgokra való csábítás. A kísértés a következő folyamatokra épül: kísértés >>> fontolgatás >>> megvalósítás. (Jak. 1,14-15) Minden dolog két lépésben valósul meg; először szellemi, majd fizikai síkon.

A kísértés döntés elé állít, és a te felelősséged, hogy visszautasítod-e, vagy beleegyezel. Tiltsd meg magadnak a fontolgatást, mert ebben a fázisban még kiugorhatsz a vészkijáraton. A nők ösztönösen érzik a szüzesség értékét és jelentőségét, ezért nem is igazán adják oda magukat fontolgatás nélkül! A folyamatos fontolgatás viszont könnyen vétkes cselekedetekbe sodorhat. Ne feledd, Jézus Krisztusban megvan a bűnbocsánat és az újrakezdés lehetősége is!

Jó, ha tudod, hogy nem vagy védtelen! Az Úr Jézus szellemi fegyverzetet is adott a hívőknek a kísértő ellen, akit immár két évezrede legyőzött! A szellemi fegyverzet egyetlen támadó eszköze az igen hatékony kard, amely Isten Igéje. (Ef. 6,13. 17) Sokat segíthet az is, ha minden esetben leellenőrződ a gondolataid eredetét. (2Kor. 10,5)

Az Atya dicsérete és a hálaadás kimenekedést hoz a legnehezebb időszakban is. (Zsolt. 50,14-15) Ő zászlóként leng feletted. A zászló az egység és a Hozzá való hűségünk jelképe. Éppúgy horgonyra van szükségünk, mint a kikötött hajónak, hogy szilárdan állhasson. A hívők horgonya nem más, mint Jézus! Bármilyen problémáddal nyugodtan fordulhatsz Hozzá. Meg fog érteni, mert az írások szerint Ő mindenben – s akkor ez nyilvánvalóan magába foglalja a szexuális területet is – megkísértetett. (Zsid. 4,15) Jézus legyen a legjobb barátod! Ő fogja megmutatni neked a kimenekedés útját!

22. Az ajándék visszanyerése

írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek meg bocsáttattak az Ő [Jézus] nevéért.  1János 2,12

Az ajándék elvesztése két fő okra vezethető vissza: vannak olyanok, akik a házasságkötésük előtt rossz döntést hoztak; míg másokat bántalmaztak, kihasználtak, visszaéltek a bizalmukkal netán erőszak áldozatai lettek. Isten képes mindent rendbe hozni, mert Ő a helyreállítás specialistája. Azért halt meg Jézus, hogy megváltsa és visszahelyezze az Édenben elbukott embert az Isten terve szerinti eredeti hatalmi pozíciójába.

Isten a szex ajándékán kívül adott egy sokkal-sokkal nagyobb ajándékot is – az Ő Fiát. (Ján. 3,16) Ő a te Szabadítod! A Biblia igazságának megismerése képes szabaddá tenni téged is! (Ján. 8,32) A megváltás szó jelentése: váltságdíj fejében szabaddá tenni. Isten Fia érted áldozta fel az életét! Milyen csodálatos szeretetet mutat ez! (Márk 10,45. lKor. 6,19-20. Ján. 8,36).

Csak el kell fogadnod Jézus Krisztust, mint az életed Urát és Megváltóját, és máris új teremtéssé válhatsz! (2Kor. 5,17)

Szabadulj meg a múltbéli rossz emlékektől, bűntudattól, mert ezek akadályoznak a hited működésében és a családi életedben is. Szakíts a múlt hibáival, mert a tegnap már történelem, amin lehetetlen változtatni. Kezd új életet – Jézussal!

Az új kezdete lehetőséget biztosít a számodra is – Isten mindig ad egy következő esélyű Az újjászületéskor Jézus vére megtisztít, és tiszta lappal indulhatsz tovább. Az Ő részéről a megbocsátás teljes, a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Vétkeink helye a feledés tengere! (Mik. 7,19) Ha Ő teljes mértékben elfeledi a ballépéseidet, akkor neked sem kell emlékezned rájuk! (1Ján. 2,1) Isten egyik specialitása, hogy Ő a hamuból – a kiégett életből – is képes szépet előhozni. Rendezd be az életedet az isteni alapelvek szerint, hogy áldott lehess!

Súlyos lelki terhet jelenthet az is, ha valaki áldozattá vált. Isten nem azért adta ezt a csodálatos ajándékot, hogy visszaéljenek vele. Jó hír számodra, hogy Isten a romjaidból is képes téged újjáépíteni. Segíteni fog, ha megérted: a Krisztusban újjászületve minden újjá lesz! (2Kor. 5,17) Minden terhet helyezz az Ő lábai elé, és neki gondja lesz rá. (1Pét. 5,7) Amikor te már nem látsz semmilyen megoldást, Ő akkor is több lehetőséget fog eléd hozni! Bízz a mennyei Atyádban!

23. Kire hallgassak?

Mert most embereknek engedek-é [akarok a kedvében járni – más fordítás], vagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-é tetszeni?… – Galata 1,10

Nem is tagadhatjuk, hogy egy szexualitással átitatott világban élünk. Érzéki hatások özönlenek el bennünket lépten- nyomon. A világi emberek zömmel a környezeti hatásokra, míg az istenfélő hívők a Biblia üzenetére igyekeznek figyelmezni. A két irányból jövő nézetek ellentmondanak egymásnak. Te inkább Istennek akarj a tetszésére lenni, s ne embereknek!

íme, néhány ellentmondás: randizz – ne randizz; csókolózz nyugodtan – kerüld a nyelves puszit; csináld bárhol, bármikor, bárkivel – csináld, de feltétlen védekezz; ne létesíts szexuális kapcsolatot házasság előtt (ez a Biblia üzenete!) – ne létesíts testi kapcsolatot, amíg nagyon-nagyon meg nem szeretsz valakit, és már nem tudod elviselni a szexuális feszültséget (ezt az utat követik a leggyakrabban). A mindenkori helyes választ Jézus így adja meg: Én vagyok az út…! – engem kövess! (Ján. 14,6) A döntéseid meghozatala előtt kérd ki Jézus tanácsát!

Egy statisztika szerint a nők 90%-a nem várt a házasság- kötésig a testi kapcsolattal. Ők később mind megbánták a döntésüket. Az a 10%, aki várt a nászéjszakáig, kivétel nélkül nagyon örült a döntésének. Nem tudjuk, hogyan vesztette el szüzességét a bibliai bűnös nő, önként vagy esetleg erőszak által. (Luk. 7,36-38) De amikor elvesztette ártatlanságát, egyúttal elvesztette értékét is. Egyes kultúrákban ugyanis a vőlegény családja árat fizet a menyasszonyért, ha szűz.

A szüzességi fogadalom egyik meghatározása: készség arra, hogy valaki az Úrnak szentelje magát. Szűz jelentése: tiszta, szemérmes. A mennyei Atyád örömére lesz, ha te is odaszánod magadat Neki! A tisztaság pedig egy hozzáállást, Isten Igéjének vonalában való életvitelt jelent. Jó tudni: azok az erkölcstelen gondolatok, amelyeket nem mondunk ki, illetve nem cselekszünk meg, elhalnak.

Milyen gondolatmintáid vannak a szexről? Illatozó virágok azok vagy inkább gyomok? Ha gazokat találsz az ábrándjaid kertjében, akkor csak szorgalmasan gyomlálj, s ehhez Isten nézőpontja legyen az irányadó! (Fii. 4,8) A gyomtalanítás előtt viszont mélyedj el az Igében, hogy meg tudd különböztetni a kivetnivalót a helyénvalótól. (Ez. 44,23) Az emlékek (intim tapasztalatok, tisztátalan filmek) olyan nyomot hagyhatnak az emberekben, amelyek váratlan időben előbukkanva könnyen árthatnak (pl. hasonlítgatás). Testünk kívánságait kontrollálni szükséges, amihez erős szellemet kell kiépíteni, és annak alávetni a hústest vágyait.

24. Ki a szingli?

Van oly ember, aki egymaga van és nincs vele másik… vajon kinek munkálkodom, hogy magamat minden jótól megfosztom  – Prédikátor 4,8

Valóban a szingliség lenne korunk egyik nagy kérdése? A szingli nem hős, nem áldozat, nem harcos és nem egy új embertípus, hanem az egyedülálló nők illetve férfiak csoportja. Általában azt tekintik szinglinek, aki 20-45 éves és valamilyen oknál fogva nem tud magának párt találni, vagy vele megállapodni. De ez természetesen nincs szigorúan korhoz kötve.

Egyébként a szingliség, mint társadalmi jelenség nem csupán egyedülálló létformát, hanem életstílust is jelent, és nem is mindig kényszerűségből vállalt önállóságot. Nyugaton, főként az Egyesült Államokban, olyan legalább középosztálybeli, anyagilag független, felfelé ívelő pályán mozgó értelmiségi egyedülállókat jelent, akik önálló réteget képeznek a társadalomban, sajátos életformával, intézményekkel. Egész szolgáltató iparág épül rájuk.

Hogy milyen kérdés is foglalkoztatja ma leginkább az egyedülálló keresztényeket? A keresztény szinglik mindig azt kérdezik: ?Hová menjek, hogy találkozzam a megfelelő személlyel??. De ez téves nézőpont. Először neked kell alkalmassá válnod a párkapcsolatra, és azután Isten el fogja küldeni a megfelelő társat. Ehhez meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat a Hová menjek, hogy társat találjak?? dilemmáról a Hogyan válhatok olyanná, amilyet magam is szeretnék, hogy az Úr küldjön nekem?? mintára.

Sok egyedülálló gondolja azt, hogy amikor kimondja majd a boldogító igen-t, akkor minden gondja varázsütésre megszűnik. De nem így van! Valószínű, hogy a legtöbb házassági problémát egyszerűen csak besorolják a szingli probléma kategóriába, melyeket bevisznek a házasságba, azt gondolva, hogy majd a házasság megoldja azokat. Valójában a házasság csak felfogja erősíteni a már létező konfliktusokat.

Sokan remélik, hogy a házasság szövetsége nyújt majd valamit, de amit várnak, azt valójában csak az Úrral való bensőséges kapcsolatukból kaphatják meg. Isten képes egy embert használni arra, hogy megáldjon bennünket, de szintén Isten az, aki kigyógyít bennünket a legmélyebb sebeinkből. Amikor az emberek azzal az indítékkal keresnek társat, hogy talpra állítsa őket, alaptalan elvárásokkal fordulnak felé. Isten ugyanis nem erre a feladatra hívta el az ekképpen kiszemelt társat. A megoldás Nála van, ne embertől várd!

25. A hívő szingli

Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek; mert azoknak jó jutalmuk vala az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát… – Prédikátor 4,9-10

Számos egyedülálló keresi a házasságot azért, hogy megszerezze azt, amit valójában csak az Úrral való szoros közösség képes biztosítani. Isten soha nem fog nekünk semmilyen pótszert adni, amivel helyettesíthetnénk az Ő jelenlétét az életünkben. Az Ésaiás 54,5 azt mondja: Mert férjed a te Teremtőd… A házasság is csak az Úrral együtt lehet beteljesedett!

A lelkipásztorok alábecsülik a gyülekezeteikben az egyedülállók arányát. A statisztika szerint, a harminc év fölött házasodók száma megnégyszereződött az elmúlt negyedszázadban. Ezen felül – a magas válási arányok miatt – ott vannak még azok is, akik ismét egyedülállók lettek. Az általános nézet az, hogy a szinglik csak egy szűk réteget képeznek, de a lelkészek megdöbbennének, ha tudnák, hogy valójában milyen nagy is ez a csoport.

Sok egyedülálló kíván házas lenni, és amikor az álmuk nem akar beteljesedni, sokszor kóros viselkedéssel igyekeznek orvosolni csalódottságukat. így, ha a gyülekezetek nem tanítanak ennek az egyre növekvő csoportnak a problémájáról, akkor a szinglik továbbra is káros dolgokba fognak belekeveredni.

Hogyan szolgálhat hatékonyan a keresztény Egyház a gyülekezeti Test népességének közel felét kitevő egyedülállók felé? Először fel kell ismernie, hogy a szinglik összetett problémával néznek szembe. Másodsorban segíteni kell nekik megtalálni Isten terve szerinti megoldásokat.

Általában az Egyház felfogása az, hogy csak két téma van, amivel az egyedülállókat szükséges megszólítani: Tilos a házasság előtti szex!valamint, Ne legyetek hitetlennel felemás igában!. Mindkettő igaz, de ezek távol vannak attól a valóságtól, amivel a szinglik ma szembesülnek. Sokan küszködnek többek között a magánnyal, a pénzügyekkel, a teljesítéssel. A gyülekezeteknek nyitottaknak kell lenniük, és foglalkozniuk kell a kérdések teljes skálájával, amivel ma egy szingli keresztény szembenéz.

26. Szingli aratómunkások

Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek… Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak; és a hármas kötél nem hamar szakad el. – Prédikátor 4,11-12

Ha ismét egyedülálló lettél, akkor komolyan tedd fel a kérdést magadnak, hogy mi volt a baj az előző kapcsolatoddal, mert a meg nem tanult leckék ismétlésre vannak rendelve! Még ha megcsaltak is, marad a kérdés: vajon voltak-e intő jelek, amiket figyelmen kívül hagytál? Egyszerűen csak azért hagytad figyelmen kívül, hogy megőrizd a házasságodat? A szingli témáról rengeteget lehetne beszélni. Viszont nagy áldást jelent számodra, ha igei tanításokat kapsz. De fontos odafigyelni a tisztaságára, mert esetenként még a nagy prédikátorok is – letérve a bibliai útról -, inkább a pszichológia felé fordulnak.

Az egyik legfontosabb dolog, hogy megkérdezd magadtól: ki vagyok én, amikor senki sem lát?? Annál szabadabb vagy (a párválasztásra is), minél kevésbé nyomaszt a kapcsolat hiánya.

Ha társ nélkül vagy és mindenáron keresed azt, szemellenzőssé válhatsz, könnyen esel abba a hibába, hogy eszményítesz egy személyt. Olyannyira akarsz egy kapcsolatot, hogy elkerülhetik a figyelmedet az illető jellembeli hiányosságai, és a Szent Szellemtől származó figyelmeztetések. Sokkal objektívebb tudsz lenni, ha a társhiány nem hat rád terhelőén.

Ezeket a gondolatokat a majdani házasok is kamatoztathatják, többek között abban, hogy miként használhatják ki az egyedülállóságuk idejét a házasságra való felkészülésre. Ne félj, nem lehet túlzásba vinni a házassági szövetségre való felkészülést. De még akkor is, ha soha nem házasodnál meg, Isten tervét megcselekedve hatalmas áldás lehetsz mások számára.

A szinglik egy jó része sajnos nem munkálkodik sem saját magán, sem a Királyságért. Egyedülállóként olyan elfoglaltnak kellene lenned az Evangélium hirdetésében, – az utolsó idők aratásában – hogy Istennek kellene figyelmeztetnie a házasság tervezésére.

Egyedülállók, most életetek speciális időszakát élitek! Legyetek gyümölcsözőek Isten Királysága számára, betöltve az Ő elhívását az életetekben. Fedezzétek fel az érdeklődési körötök teljességét, és találjatok hobbikat, amiket most még a házasság kötöttségei nélkül élvezhettek. Miközben készültök a házasságra, használjátok ki a szabadságotok előnyeit. Soha többé nem fog visszatérni ez a lehetőség, úgyhogy jól sáfárkodva használjátok ki ezt az időt!

27. Alkoss jövőképet!

A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényeit, s minden te áljaid állhatatosak legyenek. – Példabeszédek 4,25-26

Hasznos módszer magad elé vázolni egy jövőképet, amit célszerű papírra is vetned. Ezt beleszőheted imába, készíthetsz belőle könyvjelzőt, vagy akár rímekbe is foglalhatod. Konkrétan fogalmazd meg, hogy pontosan mi is akarsz lenni, amikor felajánlod magad ajándékként a hitvesednek. A lényeg az, hogy ez a kép téged tükrözzön vissza. A személyes jövőképed kidolgozása azt jelzi Istennek, hogy tudatosan döntöttél a tiszta élet mellett. A tested tisztaságának megőrzésével ugyanis Istent tiszteled meg!

Az Énekek énekében Szulamit egyszerű parasztlányból lett Salamon király felesége. A világ egyik leggazdagabb embere pozíciót, gazdagságot és hatalmas vagyont vitt az egységükbe.

De Szulamit ajándékai többet értek, mint a világ összes kincse, mert ő gazdag jellemmel és testi-lelki tisztasággal rendelkezett. Újdonsült férje örömét lelte abban, hogy testének ajándékát kizárólag a nászéjszakájukra tartogatta. (Én. 4,12)

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen nagy fontossággal bír a jövőkép az életed további alakulásában. Ezért tartsd szem előtt a leírtakat, hogy emlékeztessen a tiszta életről alkotott elképzelésedre. Ha az elmédben létrehozott pozitív képre összpontosítasz, az olyan egyenes ösvényen fog vezetni téged, amelyen biztonságosan járhatsz. Ha a hitedet aktivizálod ezen a területen, akkor egy nap valósággá fog válni az álmod. Bízz Istenben, Ő igazán szívén viseli az ügyedet, és képviseli érdekeidet. A megfelelő időben eléd fogja hozni a megfelelő társat.

Helyezd előtérbe az imát. Gyakran és pontosan megfogalmazva imádkozz jövendőbeli társad szellemi növekedéséért. Bár lehet, hogy még nem ismered őt, az imáid hatással lesznek rá, akivé válni fog. A hittel mondott imáidnak nagy ereje és kézzelfogható eredménye lesz: …mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. (Jak. 5,16)

Persze nemcsak jövendőbeli házastársadért imádkozhatsz, hanem azért is, akivel éppen együtt jársz. A másért mondott ima titkon adott ajándék, megörvendezteti Isten szívét, és megváltoztatja azt, akit imáidban felemelsz. Hálát adhatsz az Úrnak az erősségeiért, és kérheted, hogy a gyengeségeitől szabadítsa meg.

28. A két rendszer

Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. – 1János 2,15

Amíg a világi pozíciók betöltéséhez többéves tanulás és bizonyítványok megszerzése szükséges, addig az élet leghosszabb utazásáról, a házasságról még ma is igen kevesen kapnak pontos ismereteket. Itt most nem törvények tömkelegének felsorolásával fogsz találkozni, hanem – ha nyitott szívvel olvasod – Isten szeretetét és a párválasztásra, házasságra, családra vonatkozó gyönyörűséges tervét ismerheted meg.

Bibliai alapelvek ezek, és szabad akaratod szerint választhatsz: a világ rendszerében vagy Isten rendszerében kívánsz- e élni? Ha az Istennek tetsző életet választod, akkor biztos lehetsz abban, hogy nagy öröme lesz benne a mennyei Atyádnak.

A könnyebb megértés érdekében javaslom, hogy szemléld úgy az Isten és az ember közötti kapcsolatot, mint a gyermek és a szülő közötti viszonyt. Mert az ember Isten teremtménye, de ha Krisztusban újjá is született, akkor a gyermekévé vált.

A soron következő tanítások szellemiségét a keresztényi értékrend hatja át. Fontos, hogy lásd a bibliai alapokra lefektetett igazságot, és azon meg is tudj állni. Amit Isten az Igéjében közöl velünk, azzal a javunkra kíván lenni! Mivel az Igében természetfeletti erő rejlik, a benne foglalt igazság megismerése és alkalmazása a tökéletes szabadság felé vezet! (Ján. 8,32)

Ahhoz, hogy megláthassuk Isten tökéletes teremtését, vissza kell tekintenünk a kezdetekre. Mózes első könyvének 1. és 2. fejezetében láthatjuk Isten tökéletes, eredetileg elképzelt rendjét a házasságról. A 3. fejezetben olvashatjuk, hogy a sátán bejött a földre, hogy megrontsa ezt a világot. Miért teremtette Isten az embert? Mert család után epedezett a szíve, hogy ki tudja fejezni szerető gondoskodását az övéi iránt. Az emberek is családra vágynak, ezért kötnek házasságot, illetve hoznak világra és nevelnek fel utódokat.

29. Visszapillantás a kezdetekre

És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. És formált az Úr Isten a Jóidból mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat; mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. … De az embernek hozzá illő segítő társat nem talált. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asz- szonnyá, és vitte az emberhez. – íMózes 2,18-24

Isten saját képére megteremtette az embert, mint szellemi lényt (1Móz. 1,26), majd fizikai síkon is megformálta őt a föld porából és életet lehelt az agyagedénybe. (1Móz. 2,7) Behelyezte őt az Édenkertbe. Ádám teljes volt, semmiben nem volt fogyatkozása, mert Istennek minden műve tökéletes. Annak ellenére, hogy a szelleme a bűnbeesésig tökéletes kapcsolatban volt Isten Szellemével, Ádám mégis egyedül érezte magát.

Isten segítőtársat igyekezett szerezni teremtményének, de a felsorakoztatott lények közül Ádám nem talált magához illőt. Ezek után az Úr Isten Ádám oldalbordájából megalkotta az asszonyt. Isten egy segítőre gondolt, amikor hozzá illő társat rendelt a férfi mellé. Az asszony a férj mellé rendeltetett, és nem a lába alá! A segítőtárs nem rabszolga, a férjjel való viszonya nem alárendelést jelent, hanem munkamegosztást.

Jogosan merülhet fel a kérdés: volt-e választási lehetősége Ádámnak a párját illetően? Igen, érvényesíthette a szabad akaratát! Ádámé volt a választás joga és vele együtt a felelősség is. Amennyiben nem tetszett volna neki Éva, Istennek újabb társat kellett volna teremtenie. Az isteni rend részeként az is kiviláglik, hogy Ő férfit és nőt rendelt egymásnak.

Alapvető az Isten által felállított sorrend, amit a világban élők gyakran felcserélnek. Az első emberpár nem azzal kezdte, hogy egy testté lett! Először egy szívbéli bizonyosság kell arról, hogy ő az én párom! Ádám, az asszony láttán tetszésének így adott hangot: Ez már igen! Ez már csontomból való csont, és testemből való test! (1Móz. 2,23)

Másodszorra: Elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté. (1Móz. 2,24) Az Igében olvasható sorrend Isten tökéletes akaratát mutatja, mely szerint nincs szükség a házasság előtti együttélésre. A próbaházasságot nem találjuk meg Isten rendelései, sem javaslatai között!

30. Kérj társat, hittel

De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. – Jakab 1,6-7

Ha megfelelő társra vágyódsz, ne aggódj: nem hétmilliárd ember közül kell választanod. A keresztények élvezhetik az ima nyújtotta előnyt: kérhetsz magadnak párt Istentől! Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál…(Mát. 7,8) Imádkozz Jézus nevében az Atyához, és kérd Tőle, hogy vezessen eléd olyanokat, akik az Ő megítélése szerint hozzád valók. Hogy ki az igazi közülük Azt egyedül te fogod tudni a szívedben. Az újjászületett keresztények lelkiismerete biztos vezető! Nincs eleve elrendelt párod, szabad akaratod szerint választhatsz, ahogy Ádám is tette. Ha Isten jelölné ki a párokat, megsértené az ember számára adott szabad akaratot. (lKor. 10,23)

A világban, ahol élünk, elvárják, hogy a fiatalok egy idő után családot alapítsanak. Ha nem ezt teszik, kezdenek rájuk rossz szemmel tekinteni. De Isten szemében ez nem így van! Az Ő elsődleges akarata az életeddel kapcsolatban az, hogy szellemben fejlődj, bibliai ismereteket szerezz, és az csak másodlagos, hogy ezt házasságban vagy függetlenként teszed-e. Ő mindenekelőtt azt akarja, hogy az igei tudásod növekedjen, mert ezzel egyenes arányban fog növekedni a bibliai hited.

Az Ige szerint nem kötelező megházasodni, lehetsz életed végéig egyedülálló, ha így döntesz. Istennek van kegyelmi ajándéka arra is, hogy aki így határoz, egyedül is boldogan tudja leélni az életét. (lKor. 7. fejezet) Isten örül a tisztán tartott ?edényednek? (testednek), de csak akkor, ha e fogadalom a szívedből, a saját elhatározásodból, önkéntesen született. A házasság tiltása az ördög tanai közé sorolható, és megkötözöttségben tartja az embereket. (1Tim. 4,1-3)

Ne légy türelmetlen, ne menekülj bele a házasságba, a világi elvárások ne befolyásoljanak. Ne embereknek akarj tetszeni, hanem Istennek! (Gal. 1,10) Ha egyedülálló vagy, és társat szeretnél, javaslom, hogy csak az Úrral együtt lépj. Tartsd mindkét szemedet Isten országán, vagyis az Igén és az Ő Igazságán, azaz Jézus Krisztuson, mert akkor az írás szerint minden szükséged betöltetik. A jövendőbeli párodra vonatkozóan is!

31. Egyedülállók imája házastársért

És akármit kértek majd az én [Jézus] nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. – János 14,13 Atyám, Jézus nevében jövök Eléd imádságban. (Ján. 16,24.) Meg van írva az Igédben, hogy a Te szerelmed kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, akit adtál nékem. (Róm. 5,5.) Én az Úrral egyesültem, egy szellem vagyok Vele.

Kerülöm a paráznaságot, nem vétkezem a magam teste ellen. Tudom, hogy az én testem a bennem lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertem; és nem a magamé vagyok, mert áron vétettem meg; dicsőítem azért az Istent az én testemben és szellememben, amelyek az Istenéi. (1Kor. 6,17-20.)

Feddhetetlen és tiszta vagyok, Isten szeplőtlen gyermeke az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, akik között úgy fényiek, mint a csillagok e világon. (Fii. 2,15.) Szent Atyám, Te teremtetted az embert a Te képedre, férfiúvá és asszonnyá teremtetted az embert. (1Móz. 1,27.)

Mennyei Atyám, Te is tudod, nem jó az embernek egyedül lenni. Kérlek téged, a Jézus nevében, szerezz nékem segítő társat, hozzám illőt (1Móz. 2,18.), hiszen sokkal jobban van a dolga a kettőnek, hogynem az egynek. (Préd. 4,9.) Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Ha egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak; és az Úrral kötött hármas kötél nem hamar szakad el. (Préd. 4,10.12.)

Hálát adok Neked, Atyám, hogy megőrzői engem a nem hozzám tartozó asszonytól/férfitől és a beszédével hízelkedő idegentől, mert egyedül Te ismered az emberek szívét. (Péld. 7,5. 1Kir. 8,39.) Köszönöm, Uram, hogy olyan társat küldesz nekem, aki úgy szeret engem, ahogyan a Krisztus is szerette az Egyházat, és Önmagát adta érte. (Ef. 5,25.)

Egyenlő indulattal leszünk egymás iránt, ugyanazon szeretettel viseltetünk, egy érzésben, ugyanazon indulattal leszünk; semmit nem cselekszünk versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbnek tartjuk magunknál. Az az indulat lesz bennünk, mely volt a Krisztus Jézusban is. (Fii. 2,2-3. 5-) Ámen!

32. Tedd első helyre Istent!

Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek. – Máté 6,33

A párválasztáshoz nem lehet komolytalanul hozzáállni. Keresztényként soha ne vedd le a tekintetedet az Úrról, figyeld a bensődben az Ő útmutatását, és kövesd engedelmesen. Ez a legjobb módja annak, hogy Isten eléd tudja hozni a hozzád hasonlókat, akik közül magad választhatsz társat. Légy józan, kérd Isten segítségét és bölcsességét. (Jak. 1,5) Életbevágóan fontos a kiigazítható szellem megőrzése. Ha nem akarsz ?hallani? az Úrtól, akkor ne is kérj tanácsot, mivel magadban előzőleg már úgy is eldöntötted a dolog kimenetelét.

Legyél körültekintő a párválasztáskor, nehogy megtévesztés áldozatává válj. Nem javasolt az alábbi megoldások egyike sem, mert azok nem az Úrtól származnak:

Hittel elmondott imádban ne követelj konkrét személyt párodnak. Azt se hagyd figyelmen kívül, hogy az érintett személynek is van ebbe beleszólása! Nem szabadna összekeverni a mély vonzalmat az egyszerű szimpátiával. Kizárólag a rokon- szenvre nem lehet egy egész életet alapozni.

Prófécia alapján ne fogadd el a ?kijelölt? párt. Ne feledd, Isten fiait a Szent Szellem (Szentlélek) vezeti! (Róm. 8,14) Figyelj ezért a belső hangra!

– Ha valaki azt mondja neked: – ?Isten mondta, te leszel az én párom!? És ha ez benned ez nem talál visszhangra – nem Istentől hallotta, csupán a saját kívánsága ez, a saját lelkének a hangja.

Keresztényként jó ha tudod, hogy nem az Úr hozza eléd azt a leendő társat, aki egy hét után az ágyba szeretne csalni. Legjobb továbbküldeni az ilyet, mert Isten nem ezt kívánja tőled. Többek között a média negatív hatásának következménye, hogy ma a világi normák szerint a szüzesség mind kisebb értéket képvisel. De a mennyei Atyád azt szeretné, hogy áldott légy mindenben, s ez igaz a párkapcsolatodra is. Figyelj az Ő útmutatására és lehetőleg csak Vele együtt lépj!

Miután megtaláltad az igazit, frigyre léphetsz életed párjával. Az Igében, Isten tervében nincs szó az esküvő előtti együttélésről, hogy kipróbáljátok, egymáshoz illőek vagytok-e. Hidd el, hogy amit Isten teremtett vagy elrendelt, az mind ?ímé, igen jó?! (íMóz. 1,31) Miért vagy kishitű? Miért gondolod azt, hogy a te házasságod nem lesz jó? Gondolkodj és szólj pozitívan!

33. Isten vezetése

… az igazságnak Szelleme elvezet majd titeket minden igazságra. – János 16,13

Vessünk egy pillantást a párválasztás ezen oldalára. Az embereknek nem szabadna olyan könnyen házasságra lépniük. Ennek a lépésnek, komoly, szent dolognak kell lennie a szemünkben. Találj valakit, akinek ugyanolyan szellemi igényei vannak, mint neked, és közösen építsetek ki egy közös életet. Ha alaposan megismersz valakit, kiderülnek majd róla bizonyos dolgok. Például, ha a másiknak féltékeny természete van, idővel az meg fog mutatkozni. Vagyis derítsetek ki egymásról minél többet, mielőtt összeházasodnátok.

Hihetsz mindenben, amit Isten Igéje ígér, vagy biztosít a számodra, de annál többet nem tudsz hinni. Miért nem? A Róma 10,17 azt mondja: ?A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.? A hit arra alapoz, amit Isten Igéje mond. Ezért nem tudsz az Isten Igéjéből való ismereteden felül hinni. Ezen a területen az emberek gyakran bajba kerülnek.

A párválasztás területén neked is vannak teendőid. Az Úr irányítani fog téged. Jogodban áll kérni a vezetését, mivel megígérte, hogy vezetni fog. De csak úgy kiszemelni valakit és kijelenteni: ?Hiszem, hogy ő lesz az én párom!? – ez nem igei. Lehet, hogy nem akar összeházasodni veled.

Amikor a másik akarata is közrejátszik a dologban, nem leszel képes átgázolni rajta. Ezzel hagyj fel egyszer s mindenkorra. Isten saját maga sem gyakorol hatalmat az emberek szelleme felett. Ha ezt megtehetné, még ma üdvözítene mindenkit a világon. Hatalmunk a gonosz szellemek felett van, de nem az emberek szelleme felett. Isten maga nem zsarnokoskodik az emberek felett; hagyja, hogy saját maguk válasszanak.

Mikor az Igén kívülre evezel, szürke és homályos területekre kerülsz. Amíg az Igében jársz, a világosságban vagy; biztonságos és biztos talajon állsz. És bízhatsz Isten vezetésében. Ő megígérte, hogy vezetni fog téged. Kérd hitben az Ő irányítását.

34. Házasságra lépni

Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házaságy pedig legyen szeplőtelen; a paráznákat ugyanis és a házasságtörőket megítéli az Isten. – Zsidó 13,4

Az Úristen a párkapcsolat után vágyódóknak teremtette a házasságkötés intézményét, és megszentelte azt. Isten egyedül csak a házaságyat áldja meg, minden azon kívüli testi kapcsolat az Ő szemében paráznaságnak minősül. Aki párkapcsolatban akar élni, annak – az Ige szerint – házasságra kell lépnie.

Jó lesz a kapcsolatotok, de csak akkor, ha már házasok vagytok. Ha nem így tesztek, akkor az folyamatos lelkiismeret furdalást, bűntudatot eredményez, és kifosztottságot. (1Ján. 3,20-21) A mennyei boldogság csak az Úr előtt megkötött házasságban található meg. Keress olyan társat, akivel végig tudod járni az élet leghosszabb utazását, Isten előtt is kösd meg a frigyet, és meglátod, áldott leszel.

Az itt olvasottakat bátran magadévá teheted, mert ez a Biblia erkölcsi alapjain nyugszik. Sok fiatal másként gondolkodik a párválasztásról és a párkapcsolatról, de épp ezért kívánatos, hogy a bibliai alapokkal is találkozzanak. Ezen ismeret birtokában pedig – szabad akaratuk alapján – már eldönthetik, hogy milyen életet szánnak maguknak. Ha rosszul döntenek, nem Isten büntetésére kell számítaniuk, hanem arra, hogy a helytelenül megválasztott pár miatt a kapcsolat tönkremehet.

Több ilyen kudarc után az ember gyermeke azután rájön, hogy mégis másképp kellett volna döntenie. Most már tapasztalatokkal a háta mögött újból szabadon határozhat, hogyan folytatja tovább. De aki Isten elvárása és terve szerint halad az úton, az sok kellemetlenségtől megkímélheti magát.

Nem bölcs dolog tehát Isten életünkre vonatkozó tervét figyelmen kívül hagyni, semmilyen területen sem.

Már a jegyesség idején fontos a főbb dolgokban előre megegyezni, egyetértésre jutni. Előzetes megegyezés, egyetértés nélkül nem lehet harmóniában együtt járni és előrehaladni. (Ámós 3,3)

35. A múltad felfedése

Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el [Isten] tőlünk a mi vétkeinket. – Zsoltár 103,12

Jó tanácsként említeném, hogy lehetőleg ne tárd fel a szexuális múltadat mindaddig, amíg nem jön szóba a házasságkötés kérdése. Ugyanis nem szükséges tudni a múltbeli hibáidról azoknak, akikkel csak randizol. Amennyiben komolyra fordul a kapcsolatod, és Isten őszinteségre sarkall, akkor viszont lépj. Ezúttal felmerülhet a kérdés, hogy mégis mit mondj, és hogyan hozakodj elő ezzel a témával. Segítségként két forgatókönyvet nyújtok át ehhez:

Ha fizikailag már nem vagy szűz: Kedvesem, valami fontosat szeretnék veled megosztani. Bárcsak visszaforgathatnám az idő kerekét, és másképp dönthetnék! Ugyanis már nem vagyok szűz. Tudom, hogy Isten megbocsátott nekem Krisztusban, és most azt kérem tőled, hogy te is bocsáss meg nekem. Az elmúlt… időszakban Isten útján jártam, és elköteleztem magam, hogy Őt követem. Tudom, hogy Ő újra tisztává tett, és szilárdan ragaszkodom ehhez, egészen a nászéjszakámig.

Ha még szűz vagy ugyan, de az aktuson kívül minden más erkölcsi határt átléptél: Egyetlenem, valami fontosat szeretnék megosztani veled. Bár még fizikailag szűz vagyok, de hoztam néhány helytelen szexuális döntést, amelyet mélyen bánok. Tudom, hogy Isten megbocsátott nekem Krisztusban… stb.

Ezek persze csak javaslatok. A legfontosabb az, hogy őszinte légy és kihangsúlyozd: aki most vagy és ahová épp tartasz! És ne azt hangsúlyozd, hogy ki voltál. A mondandódnak nem kell tökéletesnek lennie, csak a szívedből jöjjön.

Egy lány visszaemlékezése: A ?fehér-ruhás bűntudat? gyötört. A párom érintetlen volt, én nem. Egyik barátnőmnek sírva mutattam meg a fehér menyasszonyi ruhámat. Úgy véltem, nem volt helyénvaló a fehér viselete. Úgy éreztem, hogy szemetet adok a vőlegényemnek. Soha nem felejtem el a barátnőm vigasztaló szavait: ,Amikor te Krisztust behívtad a szívedbe, Ő eltörölte a múlt bűnét, és ismét olyanná tett, mintha szűz lennél. Megkaptad az újrakezdés lehetőségét. A nászéjszakád épp olyan lesz, mintha érintetlen lennél. Még az is lehet, hogy ez fizikailag is megnyilvánul.? Valóban így is történt.

36. Jegyesség

Hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé. – 2Korinthus 11,2 Jer, megmutatom néked a menyasszonyt [Gyülekezet tagjait], a Bárány [Jézus] feleségét. – Jelenések 21,9 Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány [Jézus] menyegzője, és az Ő felesége [Gyülekezet] elkészítette magát. – Jelenések 19,7

Ha ma egy férfi feleségül kíván venni egy lányt, akkor elsőként megkéri a kezét, másodjára apai áldást kérhet, mint hajdanán. Ezután emlékeztetőül jegygyűrűt húz a menyasszonya ujjára. Jézus idejében ez kissé bonyolultabban zajlott. Az apai áldás elnyerésén túl a vőlegénynek ki kellett alkudnia egy árat a leendő apósával. Ez volt a mohar. Ezt az árat a vőlegény tisztelete jeléül fizette az ara családjának, hogy feleségül veheti mátkáját.

Miután megegyeztek az árban, a jegyespár egy borral töltött pohárból ivott, amellyel megpecsételték a házassági szövetségüket. Áldást mondtak felettük, és ettől kezdve a menyasszonyt szellemi értelemben már a vőlegény feleségének tekintették. Az ilyen jegyességnek már kötelező érvényt tulajdonítottak, és hűtlenség esetén válólevelet kellett adni. De a menyasszony tulajdonképpen csak az esküvő napján, a házassági szövetség megkötésekor vált feleséggé. Ezek alapján már érthetővé válik Jézus szüleinek, Máriának és Józsefnek kapcsolata is.

A Biblia gyakran használ földi képet a mennyei kép ábrázolására: Jézust vőlegénynek nevezi, a Gyülekezetbe tömörült híveket pedig menyasszonynak. Közeleg az idő, hogy Jézus újra visszatéijen az Egyházáért. Krisztus két évezrede már eljött vőlegényként értünk, mint szeretett menyasszonyáért. Kialkudta az árat az Atyával, és az utolsó vacsorán ivott a borral telt pohárból a tanítványaival együtt. Ezzel az eljegyzés megpecsételődött. Az ár igen-igen magas volt – Jézus élete! (Márk 10,45) Ha elfogadtad Jézust életed Urának, üdvösséged van, s akkor már nem a magad ura vagy. Áron vétettél meg, és a Krisztus jegyese lettél! (1Kor. 6,19-20)

Részlet: Bor Ferenc- Békevár I. című könyv (Családi fészek és mentsvár)

 

Hozzászólások

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?