JÓ DOLGOK TÖRTÉNNEK AZOKKAL, AKIK HISZIK, HOGY ISTEN SZERETI ŐKET

,,De Prince pásztor, mi köze a bűnbocsánatnak a gyógyuláshoz’?” Olvassuk el mit mond Isten Igéje a 103. zsoltárban:

Zsoltárok 103:1-5

,,Áldd én lelkem az Urat, és egész bensőm az Ő szent nevét! Áldd én lelkem az Urat, és el ne feledkezz az Ő jótéteményeiről! Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól [pusztulástól], kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval [az Ő javaival] tölti be a te ékességedet [életedet, szádat], és megújul a te ifjúságod, mint a sasé.”

Figyeld meg, ahogyan a Szent Szellem felsorolja az Ő jótéteményeit: bűneidnek bocsánata a betegségeidből való gyógyulás előtt jön! Más szavakkal, amikor tudod, hogy minden bűnöd meg- bocsátatott, a múlt, a jelen és jövő bűnei is, akkor ezt a betegségeidből való gyógyulás követi.

Sok hívő van, aki a bűntudata miatt szenved betegségektől. A bűntudat és a kárhoztatás mindenképpen romboló, függetlenül attól, hogy van-e valóságos alapja, vagy nincs. Éppen ezért olyan erőteljes az evangélium. Isten kegyelmének és bűnbocsánatának a jó híre az, ami felszabadítja a hívőt a piszkosság érzetétől és a kárhoztatás alól, és erőt ad, hogy a bűn és a kárhoztatás ördögi köréből kitörjön.

A bűntudat és a kárhoztatás életben tartja a bűnt, míg a kegyelem, Jézus vére és az Ő igazságossága felszabadít, és bűntől való szabadságot hoz létre. Jézus azt mondta a házasságtörésen kapott nőnek: „Én sem kárhoztatlak [ítéllek el], menj el és többé ne vétkezzél!” A bűn legyőzéséhez szükséges erő a „nincs többé kárhoztatás” ajándékában van. Kedves barátom, Isten megbocsátotta minden erkölcstelenségedet. Sose feledkezz meg erről a jótéteményről, és a többiről sem, amiket Jézus befejezett munkája vásárolt meg számodra! Áldjad az Urat minden jótéteményéért és áldásáért minden nap!

Egyszer mikor egy prédikációra készültem, az Úr ezt osztotta meg velem: „Jó dolgok történnek azokkal, akik hiszik, hogy Isten szereti őket.” Fel is használtam ezt a prédikációm címéül. Valószínűleg ez egyike volt a leghosszabb címeknek, amit valaha is kaptam Tőle, de nagyon erőteljes. Az, hogy jó dolgok történjenek veled, nem attól függ, hogy ki vagy, milyen akadémiai címeid vannak, vagy mi a foglalkozásod. Egyszerűen akkor történnek jó dolgok veled, amikor elhiszed, hogy Isten szeret! Ő mindig szeret téged. Még amikor elbuksz, akkor is szeret téged! Az Ő szeretete nem olyan, mint a mi szeretetünk. A mi szeretetünk feltételes, de az Ő szeretete nem függ a viselkedésünktől. Az teljesen az O kegyelmén és az Ő Fia, Jézus Krisztus megváltó munkáján alapszik.

Emlékszel mit imádkozott Pál az efézusi gyülekezetért? Ez volt annak a kornak a legszellemibb gyülekezete, és Pál azért imádkozott, hogy megérthessék „mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága Krisztus szeretetének”.  Észreveszed Krisztus keresztjének a képét ebben? A szélesség, hosszúság, mélység és magasság a kereszt négy végére mutat.

Vegyük észre, hogy Pál a hangsúlyt Krisztus irántunk való szeretetére helyezte! Más szóval, itt nem a mi Krisztus iránti szeretetünkről van szó. Pál azért imádkozott, hogy kijelentést kapjanak Jézus irántuk való szeretetéről, és ne a saját maguk szeretetéről Jézus iránt. Most pedig vizsgáljuk meg, hogy mi a következménye annak, amikor tudják, hogy Ő mennyire szereti őket: „beteljesedjetek Isten egész teljességével”. Hallottam már sok prédikációt arról, hogy ha ezt csinálod, meg azt csinálod, akkor be fogsz teljesedni Isten teljességével. A Biblia azonban nem ezt mondja. Azt mondja, ha ismerjük Krisztus szeretetét, akkor betöltetünk Isten teljességével!

Pál nem áll itt meg. így folytatja: „Neki pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet felette [sokkal bőségesebben] annak, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk…” Isten naggyá lesz az életünkben, amikor ismerjük a szeretetét. Nem csak véghetetlenül, nem is csak bőséggel fog nekünk adni, hanem véghetetlen bőséggel felette MINDENNEK, amit csak kérni vagy elgondolni tudunk. Tehát mikor ismerjük az Ő irántunk való szeretetét, akkor KÉRHETÜNK NAGYOT és GONDOLHATUNK NAGYOT, és Isten még azt is felül fogja múlni, amit kérünk, vagy elgondolunk!

Mégis vannak, akik továbbra is Isten iránti szeretetükkel büszkélkednek, és azt hiszik, hogy Isten a jó cselekedeteikkel összhangban fogja megáldani őket. Ez tévedés!

 

Joseph Prince Uralkodásra Rendelve részlet.

Hozzászólások

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?