Családi életre nevelés

Családi életre nevelés

bab_hosszu

Korunk társadalmi folyamatait látva szükségesnek éreztük, hogy a felmerülő problémákra mi is reagáljunk, megoldást kínáljunk mind a szülők, mind a gyerekek, fiatalok számára. A családi életre nevelés szervezetünk esetében elsősorban az alábbi módokon jelenik meg:
– családi nap szervezése, ahol nemcsak játékos feladatok, hanem ismeretterjesztő előadások, szülőképzés is zajlik

– saját szerzésű és idegen nyelvről fordított újságcikkek megjelentetése a család, házasság, gyermeknevelés témakörében
– a családon belüli egység, tisztelet, szülő-gyermek viszony tanítása

– a generációk közötti párbeszéd elősegítése önálló valamint más rendezvényekbe épített programokkal

– a család intézményének népszerűsítése

– családi, gyermeknevelési ügyekben nyújtott tanácsadás, lelki segítségnyújtás

– rászoruló családok anyagi és természetbeni támogatása