Táboroztatás

Táboroztatás

bab_hosszu

Leginkább a 10-25 év közötti korosztállyal állunk kapcsolatban. Mivel számukra a közösségi élmény nagyban meghatározó, programjaink igazodnak ehhez az igényhez. A család, a szülők mellett leginkább a megfelelő baráti kapcsolatok azok, amelyeken keresztül ezt a generációt építeni, támogatni lehet. Ehhez olyan közegre van szükség, ahol barátságok alakulhatnak ki. E korosztály szemében a nagyobb közösség megnyugtató, biztonságot jelent, hiszen nem kell azonnal megnyílniuk, egyszerűen részesei egy nagy csapatnak.

Mindezeket figyelembe véve nagy jelentőségűnek tartjuk a táborok, ifjúsági találkozók rendszeres szervezését. Ezek azok az alkalmak, ahol több napig együtt élve igazán megismerhetik egymást a fiatalok, valódi barátságok alakulnak ki. Minderre olyan környezetben kerül sor, ahol a szabadidejük hasznos eltöltése, a családi életre, toleranciára, környezettudatosságra nevelés nagy szerepet kap.

E találkozók, táborok tehát messze túlmutatnak a közös nyaralás élményén, és erős alapokat jelentenek az egészséges szocializálódás terén, az emberi értékek és kompetenciák fejlesztésében.

Ezen összejövetelek jellegükből és időtartamukból adódóan magasabb költségekkel járnak, aminek fedezésére az elmúlt évek tapasztalatai alapján a résztvevők közel felének nem áll rendelkezésre saját forrás. Így az anyagi segítség is nélkülözhetetlen a fent említett jótékony hatások eléréséhez, a fiatalok bevonásához.

Mindez együttvéve olyan megtapasztalást jelent a fiatalok számára, ami felbecsülhetetlen értékkel bír: például átélik azt, hogy életük, jövőjük fontos a felnőttek, őket körülvevők számára – hiszen támogatást kapnak tőlük. Többen ezeken a rendezvényeken jutnak el arra az elhatározásra, hogy a többiek hatására káros szenvedélyeiktől akarnak megválni.

 

Vélemények táborainkról:
„Először voltam és kellemesen csalódtam. Szeretet vett körül, mindenki kedves volt. Sokat tanultam.”
„Nagyon jó volt a táborban! Az egész csapatnak sikerült nagyjából összerázódni, és a hét végére nem tudtam úgy végigmenni a táboron, hogy valaki ne jött volna megölelni. Jó volt, hogy ennyire megnyilvánult a szeretet közöttünk. „
„Mindannyian felléptünk egy magasabb szintre, megtapasztaltuk a keresztény életformát és annak előnyeit.”
„Sok színvonalas táborba küldöm el a fiamat, de innen úgy jött haza, hogy ehhez fogható élményekben még nem volt része. Nem drága programok, hanem a törődés, őszinte emberi kapcsolatok érintették így meg.”