Vállalatok, cégek figyelmébe

Vállalatok, cégek figyelmébe

Hálásan fogadunk minden támogatást vállalkozásoktól, cégektől. Önök nagyon sokat segíthetnek munkánk során, mi pedig örömmel tesszük közzé támogatóink nevét és logóját a honlapunkon illetve az egyes támogatott rendezvények szóróanyagain.

Kérjük, forduljon bizalommal az Egyesületünk elnökéhez:
Fodor Csilla: (30) 385 8337 vagy ifjusagepitok@gmail.com

Mivel tevékenységünk sokrétű, a támogatás számos formájára van lehetőség:
* eseti vagy rendszeres anyagi támogatás
* táborainkhoz, ifjúsági találkozóinkhoz történő termékfelajánlás (pl. élelmiszer, üdítő, édesség, sportszer)
* kézműves foglalkozásokon felhasználható anyagok, eszközök felajánlása
* bárminemű irodaszer felajánlása mind az Egyesület adminisztrációja, mind a programok számára
* vetélkedők rendezéséhez történő felajánlások, melyekből a résztvevő csapatok ajándékát össze tudjuk állítani (pl. belépőjegyek, írószer, könyv, édesség, utalvány vagy kupon, virág, dvd-film, zenei cd, egyéb tárgyi felajánlás)

Kiemelt vetélkedőnk a november 16-án, a tolerancia világnapján rendezendő „Soha többet!” elnevezésű program, melyen középiskolai csoportok vesznek részt a kirekesztés, rasszizmus elleni küzdelem jegyében.

Szervezetünk közhasznú egyesület, ebből kifolyólag a vállalkozások részéről nyújtott támogatás számos előnnyel jár az adományozóra nézve is.

Milyen kedvezmények illetik meg a közhasznú szervezetek adományozóit?

Csak a társasági adó alanya jogosult a társasági adóval kapcsolatos kedvezmények, így az adományhoz kapcsolódó kedvezmény érvényesítésére is.

a) Nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás (pénz, eszköz, szolgáltatás) adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha az adózó rendelkezik a közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt.

b) Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét az Ectv. (2. §. 20. pont) szerinti közhasznú tevékenység támogatásaként nyújtott adomány értékének

· 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén,
· további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Tartós adományozás: az alapítvány vagy az egyesület és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében, és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

Az adományozott szolgáltatás és tárgy, adományozó által igazolt értéke is kedvezményezett adományozást jelent, s ebben az esetben az adományozónak a szolgáltatás és tárgy után nem kell általános forgalmi adót fizetni.

Közös szabály az, hogy a támogatott szervezet az adományról kedvezményre jogosító igazolást ad, amelynek birtokában a támogató a hatályos és rá vonatkozó szabályok szerint adó illetve adóalap csökkentő kedvezményt számolhat el.